Alle ondertekenaars van het register van Houd Meppel Schoon hebben de gelegenheid gekregen hun steunbetuiging om te zetten naar een persoonlijke en officieel ingediende zienswijze. Hierover heeft u bericht gekregen van de provincie Drenthe. Deze omzetting was mogelijk tot 18 augustus 2008.
Degenen die hier gebruik van hebben gemaakt ontvangen alle informatie m.b.t. verdere ontwikkelingen en het definitieve besluit automatisch toegestuurd.

Houd Meppel Schoon

Het bedrijf Heijmans wil een asfaltcentrale bouwen in Meppel. De asfaltcentrale wordt een van de grootste van Nederland en zal op industrieterrein Oevers D worden gebouwd. Dit op de grens van de wijken Koedijkslanden, Berggierslanden en de nieuwe wijk Nieuwveense Landen.

De actiegroep Houd Meppel Schoon strijdt sinds 2003 tegen de plannen van Heijmans. Zij is van mening dat een dergelijk bedrijf niet thuis hoort in Meppel.

De provincie Drenthe echter staat achter de plannen van Heijmans. In juli 2008 wordt vanuit Assen een nieuw ontwerpbesluit voor een milieuvergunning uitgegeven. De derde poging inmiddels.
Tegen dit ontwerpbesluit kunnen bezwaarschriften worden ingediend, maar de provincie doet dit precies in de vakantieperiode. Alleen in de maand juli is het mogelijk om te protesteren.

In de beperkte tijd die er voor was heeft Houd Meppel Schoon een register opengesteld om zoveel mogelijk reacties te verzamelen om die aan de provincie Drenthe te overhandigen.
Iedereen kon zijn steun geven door het register te tekenen. Houd Meppel Schoon wil daarmee laten zien dat de inwoners van Meppel e.o. tegen de komst zijn van een asfaltcentrale in Meppel. Zie ook het interview door RTV-Drenthe.

Het register is nu gesloten. Alle inzendingen zijn 29 juli 2008 overhandigd aan gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. Kijk hier voor een verslag.
Om alle inzendingen goed tot hun recht te laten komen zijn ze tevens verwerkt in een officieel bezwaarschrift.
Deze kunt u hier lezen (pdf).

Houd Meppel Schoon dankt alle ondertekenaars van het register