Massaal protest heeft gewonnen!

Niet eerder heeft de provincie zoveel protestkaarten en bezwaarschriften ontvangen.
Niet eerder is er zo massaal geprotesteerd tegen de aantasting van schone lucht en schoon water!
Met dank aan de media, het bedrijfsleven, de krantenlopers van Sterk Meppel, de Natuurbeschermingswacht, de Milieuraad Drenthe en de vele, vele individuele vrijwilligers die zich steeds maar weer spontaan aanmeldden! Teveel om ze allemaal bij naam op te noemen.

Met dank aan gerenommeerde wetenschappers zoals professor Reijnders en Ing. Johan Vollenbroek. Hun grote deskundigheid en ervaring met de wettelijke regels en milieumaatregelen waren doorslaggevend bij de Raad van State!

Schone lucht en schoon water is essentieel voor ons welzijn! Als dat in gevaar komt, raakt dat onze gezondheid!
Dat is onze drijfveer en wellicht ook de reden voor die geweldige steun in Meppel aan 'Houd Meppel Schoon'. Zoals bijvoorbeeld in onze laatste actie, waarin we om financiŽle hulp vroegen (zie toelichting). Daardoor konden er ook nu weer goede rapporten en bezwaarschriften voor de Raad van State gemaakt worden. We waren vol vertrouwen in een goede afloop. Of dat terecht is zullen we nooit te weten komen, want Heijmans is er mee gestopt!
Daarmee is de strijd nu plotseling voorbij. Het is voor ons nu dan ook het moment om iedereen voor al die steun in welke vorm ook te bedanken!

Tot slot: We wachten de nieuwe situatie af en vinden het nog wel te vroeg om onszelf nu al op te heffen.

Actiegroep 'Houd Meppel Schoon'

26 augustus 2009

De asfaltcentrale van Heijmans komt niet naar Meppel

Heijmans Wegenbouw heeft bericht de aanvraag voor de benodigde vergunningen voor een asfaltcentrale in te trekken en de aangekochte kavel terug te leveren.

Heijmans Wegenbouw heeft de Gemeente Meppel bericht over voortschrijdende inzichten rondom de bouw van een asfaltcentrale in Meppel. Het bedrijf kondigt aan "de aanvraagprocedure voor de benodigde vergunningen in te trekken en de aangekochte kavel op het bedrijventerrein Oevers D terug te leveren".

Houd Meppel Schoon

De actiegroep Houd Meppel Schoon strijdt sinds 2003 tegen de plannen van Heijmans. Het bedrijf wil een asfaltcentrale bouwen in Meppel, precies op de grens van de woonwijken Koedijkslanden, Berggierslanden en Nieuwveense Landen.
De asfaltcentrale wordt een van de grootste van Nederland en produceert maar liefst 250.000 ton asfalt per jaar. Naast veel geur- en geluidoverlast komt er ook het gevaarlijke fijnstof vrij. Zware vrachtwagens zorgen jaarlijks voor meer dan 8.000 ritten dwars door Meppel om het geproduceerde asfalt af te voeren. De aanvoer van grondstoffen veroorzaakt minstens evenveel overlast.

Houd Meppel Schoon is van mening dat een dergelijk bedrijf niet thuis hoort in Meppel.
De provincie Drenthe echter staat achter de plannen van Heijmans. In juli 2008 wordt vanuit Assen voor de derde keer op een rij een nieuw ontwerpbesluit voor een milieuvergunning uitgegeven. Houd Meppel Schoon start een actie om zoveel mogelijk bezwaarschriften te verzamelen.

In maart 2009 verklaart de provincie Drenthe de ingediende bezwaren grotendeels ongegrond en verstrekt Heijmans weer een milieuvergunning.

Houd Meppel Schoon besluit opnieuw de stap naar de Raad van State te maken. Omdat de kosten voor het inschakelen van deskundigen zo'n 7500 euro bedragen begint de actiegroep een huis aan huis folderactie en vraagt daarin steun aan de Meppeler bevolking in de vorm van een financiŽle bijdrage.

Op 26 augustus 2009 geeft Heijmans aan af te zien van de bouw van een asfaltcentrale in Meppel. De opluchting bij de actiegroep is groot. Na zes turbulente jaren is de strijd gestreden. Meppel heeft gewonnen...
gťťn asfaltcentrale!
 
Een toast... ...op een goede afloop!
Verantwoording:
Actiegroep Houd Meppel Schoon hoeft nu niet meer naar de Raad van State. Voor deze laatste en beslissende procedure was onder de sterk meelevende bevolking meer dan 7000 euro ingezameld voor juridische ondersteuning.
Wij hebben rapporten laten maken door het bureau EWMilieu-advies en door Van Schaik raadgevend Ingenieurs. Die rapporten zijn toegevoegd aan het totaalrapport dat is gemaakt door Ir. Johan Vollenbroek van het bureau MOB te Nijmegen.

Verder hebben we alle stukken behorende bij de milieuvergunning laten opvragen en doorspitten op onjuistheden. Dat hebben we laten verwerken in het uiteindelijke bezwaarschrift dat we voor de sluitingstermijn van 6 mei 2009 naar de Raad van State hebben gestuurd. En dat is ook precies waarop we ons verzoek om hulp hadden gebaseerd.

Het enige wat niet hoeft is afreizen naar Den Haag en daar in een zitting van ongeveer 30 minuten het bezwaarschrift toelichten.
Die reiskosten naar Den Haag had de groep voor eigen rekening gepland. Het half uur pleiten door onze adviseur is het enige dat vervalt.
En dat is een marginaal bedrag op het geheel.


In de bijlage hebben we een kort overzicht gegeven van het verloop van gebeurtenissen rond de asfaltcentrale in Meppel vanaf 2003.

 


Omhoog