Houd Meppel Schoon

 



390 steunbetuigingen voor Houd Meppel Schoon overhandigd op het provinciehuis in Assen


29-07-2008


Een delegatie van Houd Meppel Schoon heeft alle 390 steunbetuigingen gebundeld en overhandigd aan gedeputeerde staten van de provincie Drenthe.
De steunbetuigingen zijn van inwoners van Meppel en omgeving en binnengekomen op het register.
Om alle inzendingen goed tot hun recht te laten komen zijn ze tevens verwerkt in een officieel bezwaarschrift.

De delegatie van Houd Meppel Schoon bestond uit Arie Alblas, Theo van den Berg, Elly Jansen van Elk en Herman Jansen.
Als vervanger van gedeputeerde Tanja Klip, afwezig door vakantie, nam gedeputeerde Rein Munniksma de doos met steunbetuigingen in ontvangst.
RTV-Drenthe maakte verslag van de bijeenkomst.
Kijk hier voor het verslag.



Houd Meppel Schoon strijdt nu sinds 2005 tegen de plannen van Heijmans die een asfaltcentrale wil bouwen
op het industrieterrein Oevers-D.
Houd Meppel Schoon, de ondertekenaars van het register en vele andere bezwaarmakers zijn van mening dat een asfaltcentrale niet thuis hoort in Meppel. Temeer omdat de locatie grenst aan de woonwijken Koedijkslanden en Berggierslanden en de toekomstige nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden.
Een asfaltcentrale, zo dicht bij woonwijken zal veel verkeerhinder, geluidhinder en stankoverlast veroorzaken.



Houd Meppel Schoon is heel blij dat in zo korte tijd, zonder grootschalige actie en ook nog eens in de vakantietijd
zoveel mensen hun steun hebben gegeven!
 














 
V.l.n.r.: Rein Munniksma, Arie Alblas, Theo van den Berg en Herman Jansen.


Foto's: Elly Jansen van Elk
 


Omhoog