Overzicht reacties


>

Pag.1 inzendingen 001 - 100
Pag.2 inzendingen 101 - 200
Pag.3 inzendingen 201 - 300
Pag.4 inzendingen 301 - 390
 


Tot en met zondag 27 juli 22.00 uur kon iedereen zijn steun geven door het register te tekenen. Houd Meppel Schoon wil laten zien dat de inwoners van Meppel e.o. tegen de komst zijn van een asfaltcentrale in Meppel.


 

K.T. Dijkhuis - Nijeveen
22-07-2008
Opmerking:
Bij de eerste actie heb ik zelf een bezwaarschrift ingediend. Omdat nogmaals te doen vind ik, gezien uw actie, onzin. Sluit me dan nu ook aan bij u en protesteer op deze manier tegen de komst van deze "fabriek"Familie Borgdorff - Meppel
22-07-2008AGM van Kasteel - de Leeuw - Meppel
21-07-2008
Opmerking:
Asfaltcentrales horen nu eenmaal niet precies tussen twee woonwijken in.JWJ van Kasteel - Meppel
21-07-2009R. en J. Smit - Wanneperveen
21-07-2008A.Haanstra - Meppel
21-07-2008
Opmerking:
Hierbij wil ik mijn protest laten horen tegen de komst van de asfaltcentrale in Meppel. So wie so in verband met de luchtvervuiling, maar ook omdat Meppel ingeklemd zit tussen verschillende natuurgebieden in de omgeving. Ik wil er op deze manier graag aan meewerken om deze gebieden en onze stad niet meer te vervuilen, dan dat ze nu al zijn.P.B. Strasser - Meppel
20-07-2008
Opmerking:
Als bezorgde wijkbewoner vraag ik me af is het misschien slim om de bij bewoners van berggierslanden (fase,1,2,3) huis-aan-huis een fyler in de bus te gooien met de oproep tot actie.
De reden van deze suggestie is
1- ik heb u actie uit het dagblad van het noorden en deze krant wordt (nog) niet veel gelezen in deze wijk. Verder zijn er in de week voor de Bouwvak nog woningen opgeleverd en die mensen hadden op dinsdag 15 juli nog geen sleutel/krant.
2- De mensen met wie ik u actie heb besproken dachten dat de keuze voor de bouw van de centrale al definitief is.
Hieronder een tekst suggestie 
mvg
PB Strasser

tekst suggestie

Beste Inwoner van de Wijk Berggierslanden
Heijmans is van plan een Asfaltcentrale PAL NAAST uw wijk te bouwen.
De processen in deze centrale kunnen uw gezondheid, uw woongenot en waarde van uw woning aantasten. (meer informatie vind u op www.asfaltcentralemeppel.nl )   

Ik roep u op TE KIEZEN VOOR DE GEZONDHEID VAN U EN UW GEZIN
en daarom voor 27 juli 2008 naar de site www.asfaltcentralemeppel.nl te gaan en tegen te stemmen.J. de Boer - Meppel
20-07-2008Peter Tax - Meppel
20-07-2008Loes Tax - Meppel
20-07-2008Esselbrugge - Meppel
19-07-2008Paul en Cilia de Boer - Meppel
19-07-2008Ale - Meppel
19-07-2008A. Eefting - Meppel
19-07-2008Anna Visser - Meppel
19-07-2008
Opmerking:
Geen meer fijnstof en stank in Meppel a.u.b.W.N.Middelkoop - Meppel
19-07-2008
Opmerking:
Geen asfaltcentrale in Meppel er bijF.Middelkoop-Soer - Meppel
19-07-2008E. Jansen-van Elk - Meppel
19-07-2008
Opmerking:
Drenthe wil graag de naam hebben van een provincie met natuur, schone lucht en landelijk. Dan moet je geen gezichtsbepalende pijp van 60 meter hoog neerzetten. Die zie je van verre! Dat gebeurt natuurlijk niet voor niets. Er moet kennelijk iets over de stad heen geblazen worden. Zoals in veel andere zaken (Hoogovens bij IJmuiden, bijvoorbeeld) ontkennen overheid en bedrijfsleven dat er iets uitkomet dat schadelijk is. Maar achteraf zitten de eventuele slachtoffers met de gebakken peren!
Heijmans wil 60% oud asfalt verwerken, daar ben ik niet gerust op.
Wat me verder verbaast, is dat de provincie in haar vergunning zegt dat de metingen van TNO niet kloppen. TNO heeft teveel fijnstof op Oevers D gemeten. De provincie (en de gemeente) maakt graag gebruik van deskundigen. Maar als de uitkomst van hun onderzoek niet uitkomt, dan verwerpen ze die uitkomst. Dat geeft me geen vertrouwen dat men probeert de gezondheid van de inwoners van Meppel goed mee te wegen. En dan al die zware vrachtwagens!
Aan de rand van een stad, vlak bij een internationaal natuurgebied... daar hoort deze grote asfaltcentrale niet thuis!!H. Tiemens - Koekange
19-07-2008
Opmerking:
Doorgaan! Een prima initiatiefSpoelder - Meppel
18-07-2008Nico ten Kate - Meppel
18-07-2008M. Deddens - Meppel
18-07-2008R.R. de Vries-Post - Meppel
18-07-2008W. de Vries - Meppel
18-07-2008Chiang - Meppel
18-07-2008Femmie Dolderman - Meppel
18-07-2008G.A. Radewijk - Meppel
18-07-2008J.C. Radewijk - Meppel
18-07-2008
Opmerking:
Een hoge pijp van 60 m doet er niet toe, de wind valt (afhankelijk van de windsterkte) onder een bepaalde hoek op aarde, en vooral bij regenachtig weer, waardoor de stank of afvaldeeltjes uit de schoorsteen op een bepaalde afstand van deze pijp terecht zal komen elders in de stad, afhankelijk van de windrichting.
Een mooi voorbeeld is de geur en (stofdeeltjes) uit de pijp van de grasdrogerij uit Ruinerwold, bij noordoosten wind is deze geur duidelijk te ruiken in de Oosterboer in Meppel.
Als de gemeente Meppel de geuroverlast in de Haveltermade niet kan laten verminderen van Agrifirm en slagterij Harbers/Vion, dan heb ik weinig vertrouwen in de geuroverlast welke veroorzaakt kan worden door de Asfaltcentrale die bij westenwind neerslaat in de Oosterboer, en bij zuidoostenwind en regen het gehele Nieuwveenselanden zal bestrijken.
Als laatste opmerking wil ik aanhalen dat de constante verplaatsing van asfalt op niet volledig afgesloten vrachtwagens ook de nodige geur en stof zal verspreiden, dit euvel kon nog wel eens meer overlast aan de nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden en aan de route die de vrachtwagens volgen, gelegen wijken zorgen.
Vanwege de vele dagen van westenwind in ons land is de ligging van de toekomstige asfaltcentrale aan de westkant van de stad Meppel volledig verkeerd gekozen, ook door het bedrijf zelf, gezien de vele klachten die daardoor kunnen ontstaan.
Doordat dit bedrijf aan dit gegeven voorbij gaat, bevestigd dit mijn gedachte dat dit bedrijf maling heeft aan een eventuele toekomstige klachtenstroom vanuit de bewoners van Meppel.
Daarom geen asfalcentrale of ander zware industrie op deze verkeerd gekozen plek.
Het bestemmingsplan zou dus ook direct aangepast moeten worden, dit gaat het een en ander kosten, maar daar hebben de bewoners van Meppel vast wel wat voor over.(Stem pols daar de bewoners van Meppel eens over)ellen westerhuis - Meppel
18-07-2008G. Diekman - Meppel
18-07-2008D. Diekman-Tempelman - Meppel
18-07-2008ing.   Arja Doornbos - Meppel
18-07-2008
Opmerking:
Al sinds ik in de wijk Koedijkslanden woon ('91) trek ik regelmatig aan de bel bij de gemeente ivm stankoverlast vanaf het industriegebied Oevers.
Hierdoor is  o.a. de gemeente en een concreet bedrijf met medewerking van de Milieu Inspectie tot snellere naleving van milieuregels gedwongen.
1. Er is dus reeds regelmatig stank overlast en een duidelijke invloed van de locaties OEVERS.
2. Het lukt de gemeente maar matig om middels handhaving en naleving en aanscherpen van milieuregels deze overlast terug te dringen.
3. Het is dus zeker niet gewenst daar nog een substantiële stank en stof bron met bijkomende zware verkeer door en langs de woonwijken aan toe te voegen.
4. Door een dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken als gemeente en provincie; middels schuiven met normen, onderzoeksgegevens en technische maatregelen maakt u zich in ieder geval voor veel bewoners van Meppel e.a. als overheid ongeloofwaardig en onbetrouwbaar.
5. Overheid dient verantwoordelijkheid te nemen voor haar invloed op de toekomst, gewenste leefkwaliteit en voldoende op nieuwe ontwikkelingen  en verdere verbetering van de milieukwaliteit te anticiperen, zonodig mag dat de overheid een schadeclaim kosten is mijn mening!!
Ik onderschrijf het bezwaarschrift van 'Houd Meppel Schoon' en alle overige gefundeerde bezwaren tegen de milieuvergunning en vestiging van Heijmans. Zie ook het eerdere door mij bij provincie ingebracht bezwaar.
Arja DoornbosEdward de Vries - Meppel
18-07-2008
Opmerking:
Met de reactie en uitgangspunten volkomen mee eens.
In een plaats als Meppel hoort het niet thuis en het is een aantasting vanje horizon.
Ook milieutechnisch onverantwoordelijk.G. de Boer ter Wal - Meppel
18-07-2008
Opmerking:
Is er nu niemand van de Raad die zegt; " het Welzijn van de bevolking in Meppel is niet gebaat bij een dergelijk vestiging"?
Zijn het dames en heren die ( buiten STEM ) niet willen luisteren naar de echte stemmen?Janssen-M - Meppel
18-07-2008Tineke de Vries de Boer - Meppel
18-07-2008
Opmerking:
Waarom verandert de Gemeente de beleidsnotitie milieu niet. Als ik thuis merk dat mijn openhaard stoffen afgeven die mijn gezondheid schaden dan doe ik die open haard toch weg ik pas mij aan!
T-55G.P.Magré - Meppel
17-07-2008
Opmerking:
Ik zit niet te wachten op een extra veroorzaker van ziekmakend fijnstof.
Een dergelijk bedrijf hoort niet in de buurt van woonwijken.E. M. Vliegen - Meppel
17-07-2008Annewil Sikkema - Meppel
17-07-2008r.d.wolters - Nijeveen
17-07-2008B. M. Nicholson - Nijeveen
17-07-2008Ria Ribberink - Meppel
17-07-2008
Opmerking:
Als astmapatient zit ik niet te wachten op nog meer fijnstofproducenten in Meppel.J. Huttinga - Meppel
17-07-2008Dineke de Graaf - Meppel
17-07-2008Grooteboer - Meppel
17-07-2008A. Kreuze - Meppel
17-07-2008pj. schreuders - Meppel
17-07-2008e. schreuders-koppijn - Meppel
17-07-2008Jan Wessels - Meppel
17-07-2008
Opmerking:
"Alles van waarde is weerloos".Ivan Kazakov - Meppel
17-07-2008Renske Kazakov-Akse - Meppel
17-07-2008
Opmerking:
Ik wil graag dat mijn kinderen en kleinkinderen kunnen blijven genieten van de schone lucht in Meppel.Kees Schoonderwoerd - Meppel
17-07-2008L. ten Dolle - Meppel
17-07-2008J.Volbeda - Meppel
17-07-2008B. Beltman - Meppel
17-07-2008Marike Vreeker - Meppel
17-07-2008Mevr.O.Th.Ciere-Small - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Onbeschrijfelijk, dat deze luchtvervuiler naar Meppel komt: Denk eens aan al die astmatische kinderen. die kunnen hier niet tegen.  Een goede raad ga in een uithoek van Nederland zitten en niet in bewoond gebied waar nieuwe wijken in opkomst zijn, dit kan gewoon niet.Jos Jansen - Meppel
16-07-2008Jolanda Geerdes - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
HOUD MEPPEL SCHOON, AUB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jac.l.Ciere - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Nadat wij in Leiden het wel en wee van de asfaltcentrale uit Alphen hebben meegemaakt (in Alphen hing de vlag uit toen de asfaltcentrale wegging) .zijn we verhuisd naar Meppel. Wat schetst onze verbazing, deze asfaltcentrale wil ons achterna komen. En daar zijn we helemaal niet blij mee. Wij zijn verhuisd om rustiger te wonen en van luchtvervuiling verlost te zijn. Wij stemmen daarom tegen de komst van deze herriemaker en vervuiler.D.J. van Ophuizen - Meppel
16-07-2008Jennie Kikkert - Meppel
16-07-2008Willem Kikkert - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Als bewoner van het Westeinde, hoor, zie en ruik ik genoeg van de uitstoot van diverse bedrijven. Dit gebeurd op de vreemdste tijdstippen. Soms vraag ik mij dan ook wel eens af of er op deze tijdstippen dan ook wel eens gemeten wordt naar stof of decibel.Piet Berkhof - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Wij zijn puur tegen deze centrale aan de rand van Meppel!M.J.van den Boogert - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Ik vind het verschrikkelijk als die centrale hier zou komen. Waarom moet er een pijp van 60 meter op? Dan komt er vast iets uit dat verkeerd is!W de Lange - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
niet nog meer vervuilers in meppel ,HOUD MEPPEL SCHOON EN FRISHuib van den Berg - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Ik zou het een trieste zaak vinden wanneer alsnog besloten wordt tot bouw van de centrale, aangezien er een overtuigend signaal vanuit de "meppeler" gemeenschap is gekomen.G.H. Janssen-Kramer - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Er is al verontreiniging genoeg, er hoeft niets, maar dan ook helemaal niets meer bij!!.
Ik steun Uw aktie van harte en hoop dat U doorgaat om de komst van de asfaltcentrale tegen te gaan!!W.C. Janssen - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
GEZONDHEID is zo'n kostbaar goed dat wij er alles aan moeten doen om het wonen in Meppel GEZOND te houden!! Onderschrijf dan ook van harte uw aktie, ga zo door!!!Dianne Lier - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Meppel word al zo vol gebouwd, dus er is hier GEEN plaats voor een vieze asfaltcentrale.
Dus hier GEEN viezigheid...!!!
En dat erbij, dat gaat weer miljoenen kosten...!!!
Laten ze dat geld maar in nuttige dingen stoppen.R van der Sluis - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Het is onverantwoord met de vele bedrijven die er al zijn en veel stof-geur en geluidsoverlast produceren. Agrifirm de Meppeler Beton Centrale, Bralten Huidenconservering, Constar Betonwerken, bestaande Asfaltfabiek, Overlaadstation Westerehuis, melkpoederfabrieken Frieslandfoods, diermeelfabrieken die samen buitengewoon veel vrachtverkeer in het nabijzijn van woningen produceren. Alphen a.d. Rijn kocht dit bedrijf voor miljoenen weg omdat zij voor veel overlast zorgden en Meppel haalt het binnen, alleen om de nodige kapitalen en subsidies binnen te halen. De burger in Meppel krijgt het zwaar voor zijn kiezen en ik acht dat onverantwoord. De Provincie Drenthe is absoluut onverantwoord bezig om dit toe te staan binnen gemanuipuleerde stofonderzoeken wat dat kan gewoon niet anders. Het geloof in de politiek is geheel verdwenen. Vraag is of de Raad van State inziet dat dit bedrif op een afgelegen plaats zou moeten komen. Meppel wordt zo een , open riool voor deze vervuilende fabrieken. Vraag is ofde politiek en de RVS nog inzien dat gezondheid en welzijn van de mens nog een plaats heeft in hun bestuurlijke harten.Stam - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Inderdaad. Houd Meppel SCHOON!!!!!!!J. N. Broekhans-Geers - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Meppel moet geen tweede Alphen a/d Rijn worden. Houdt Drenthe schoon, voor zover dat nog kan. Een rookverbod opleggen aan Heymans bv in Meppel.Jan Broekhans - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Een asfaltcentrale hoort niet thuis in de nabijheid van een woon-/leefgebied vanwege bedreiging gezondheid, met name voor de luchtwegen. Het wordt meer hoesten en proesten als het allemaal doorgaat.
Nieuwbouw huizen in Meppel moet stopgezet worden, wanneer de centrale er komt!
In Oost Groningen staat een asfaltcentrale die een grote overcapaciteit heeft, daar kunnen de wegenbouwers asfalt weghalen.M. Smit - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Beter nu tegenhouden dan later na overlast de centrale trachten uit Meppel weg te krijgen.M Oudes - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Ik vind dat we onze provincie en vooral meppel van deze industie moeten afzien om toch de lucht een beetje goed te kunnen houden voor de toekomstMarion vd Veen - Meppel
16-07-2008W. de Rijke-Wels - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Ik sta volledig achter de actie van Houd Meppel Schoon.
Absurd gewoon om zo'n smerig bedrijf als Heijmans onder de rook van Meppel te willen vestigen.
Wat bezielt de provincie? Hoe zit het met het milieu, de luchtkwaliteit, fijnstofnormen, geluidsoverlast door continue vrachtverkeer?
Ik hoop van harte dat de provincie tijdig tot inkeer komt en Heijmans definitief een milieuvergunning weigert.
Weg met die vervuilers. Ik kies voor schone lucht, schone energie en schone bedrijven. En daar hoort Heijmans beslist niet bij!
Minet de Rijke-WelsSikking - Meppel
16-07-2008Grondel - Meppel
16-07-2008P.A. de Rijke - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Belachelijk dat zo'n vervuilend bedrijf naar Meppel wil komen. Wanneer ziet de provincie in dat wij Heijmans niet willen. Er is geen enkele reden waarom Heijmans per se hier wil komen (behalve dan natuurlijk het geld dat ze hebben gekregen om zich hier te vestigen).
De milieuoverlast van Heijmans is gigantisch, denk alleen aan die honderden dieselvrachtwagens die dagelijks heen en weer gaan rijden met asfalt, de bijdrage aan de werkgelegenheid is nihil.
En Meppel zat toch al boven de wettelijk vastgestelde fijnstofnormen. Dan moet er nodig een asfaltcentrale komen, dan weten we zeker dat het helemaal de verkeerde kant opgaat met de luchtkwaliteit in en rond Meppel.
Hoe is het mogelijk dat in deze tijd waar iedereen, ook de overheid, het heeft over energie besparen, schone energie gebruiken, minder vervuilend verkeer, de provincie Drenthe met mega oogkleppen op een megavervuiler als Heijmans ruim baan wil geven? Dat kan ik met de beste wil van de wereld niet begrijpen.
Paul de RijkeGrondel A - Meppel
16-07-2008B. Bertelink - Meppel
16-07-2008Jan van der Hart - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
stop verdere vervuiling van de lucht boven M.marie nijhof - Meppel
16-07-2008F. Landaal-Fransen - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
meer en overzichtelijker openbaar vervoer in plaats van asfalt, daar zou de provincie zich voor moeten inzetten.I. van den Berg - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Belachelijk plan !! Géén asfaltcentrale in Drenthe.M.C. van den Berg - Meppel
16-07-2008Truus van Ophuizen - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
WIJ WILLEN MEPPEL SCHOON HOUDENmarjan hemme - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Bedrijven met veel werkgelegenheid zoals zorgverz Achmea, Friesland Dairy Foods, trekken uit Meppel weg. Ikea vestigt zich in Zwolle en niet in Meppel..... Alleen het bedrijf met de zwaarste milieubelasting, minste werkgelegenheid en grootste verkeerstoename krijgt de gelegenheid zich in Meppel te vestigen! Weg uit ons prachtige Drenthe, weg met die zwarte wolk boven onze stad! Houd Meppel schoon en houd de economische draagkracht van Meppel en Drenthe in het zadel door 'schone' bedrijven te behouden.W. Elings - Meppel
16-07-2008P. Peters - Meppel
16-07-2008Blei - Meppel
16-07-2008COO (commissie onderzoek overlast) - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Wij zijn een onderzoek gestart naar de effecten van geluid, stank en stof in onze woonomgeving. Grote bedrijven in onze woonomgeving zorgen nu al voor overlast. Waarom toch het noodlot tarten. Het stinkt al zo erg in Meppel. Wees verstandig, doe het niet.
COO.H. Pit - Meppel
16-07-2008
Opmerking:
Het is niet te bevatten dat in Meppel, waar de fijnstofnorm bij lange na niet wordt gehaald, op 500 meter afstand van de asfaltmolen van KWS nog een veel groter asfaltproducerend bedrijf moet komen. Dit is werkelijk niet te bevatten. Vergunning verleners denk aan onze kinderen.

 


Omhoog