Houd Meppel Schoon

Voorgeschiedenis

Zoals bekend moest Heijmans in 2003 zijn asfaltcentrale wegens teveel overlast in Alphen aan de Rijn sluiten. Ze kregen een flink bedrag toe om te vertrekken en dachten in Meppel een nieuwe goede locatie gevonden te hebben. Aan diep vaarwater, in het Noorden van Nederland.

Meteen stak in Meppel een storm van protest op. Een 60 meter hoge schoorsteen zou er voor moeten zorgen dat er geen verslechtering van de luchtkwaliteit in Meppel zou komen. In juni 2004 trok Heijmans zijn aanvraag voor een vergunning in. Er waren veel bezwaarschriften binnen gekomen en al snel werd duidelijk dat alleen een heel nieuwe centrale kans zou maken. Het alleen maar overplaatsen van de oude fabriek uit Alphen aan de Rijn zou ook veel te veel vervuiling geven. Dat eerste plan was daarmee gelukkig van de baan.

In juli 2004 kwam Heijmans met een tweede nieuwe aanvraag. Nu voor de bouw van een geheel nieuwe fabriek voor het draaien van asfalt. Maar ook die zou toch nog behoorlijk wat schadelijke gevolgen kunnen geven voor de gezondheid in Meppel en omgeving, dachten velen.
Er vormde zich in oktober 2004 spontaan een werkgroep 'Houd Meppel Schoon'. Die kreeg massaal steun van de bevolking en de politiek.

Toch besloot de provincie een milieuvergunning aan Heijmans af te geven omdat Oevers D een industrieterrein is voor zware industrie met categorie 5.

Ook landelijk kwam de asfaltcentrale in het nieuws. Op verzoek van de provincie werden extra studies uitgevoerd door het RIVM. Discussies bij RTV Drenthe, hoorzittingen en debat in de gemeenteraad. Het hield de gemoederen in Meppel hevig bezig. De plek waar de centrale moest komen ligt namelijk aan de westkant van bestaande woonwijken (Berggierslanden en Koedijkslanden, Meppel Noord) en vlak bij een geplande nieuwe wijk (Nieuwveenselanden).
Door alle drukte laat de gemeente in juli 2005 nog eens een berekening maken van de luchtkwaliteit, nu door TNO. Omdat RIVM en TNO geen gelijke uitkomst hebben besluit de gemeente Meppel in maart 2006 TNO te vragen een jaar lang in Meppel echt de luchtkwaliteit te gaan meten.
Ondertussen gaat het protest tegen de milieuvergunning door. Ruim 4000 mensen dienen een bezwaarschrift in bij de provincie. De actiegroep weet zich gesteund door Professor Reijnders, die daarvoor zelf persoonlijk naar Ogterop komt om te vertellen wat zijn bezwaren zijn tegen de komst van een grote asfaltcentrale aan de rand van Meppel. Met milieudeskundige Johan Vollenbroek erbij lukt het de actiegroep om bij de Raad van State deze milieuvergunning vernietigd te krijgen (6 december 2006).

Toch besluit Heijmans door te gaan. De vergunning wordt aangepast en de aanvraag opnieuw bij de provincie ingediend.

Ondertussen komt in november 2007 TNO met de uitslag van haar metingen naar luchtkwaliteit. Oevers D heeft teveel fijnstof is een van de conclusies. Verder valt het gelukkig nog wel mee in Meppel.


Nieuwe actie
Voor de provincie is de uitslag van de meting van TNO geen reden om niet opnieuw op Oevers D een milieuvergunning aan Heijmans te verstrekken. Dit ondanks dat daar een jaar lang een te hoge concentratie van fijn stof is gemeten. 'Houd Meppel Schoon' dient daarop opnieuw een bezwaarschrift in tegen deze vergunning. Terecht, zoals later blijkt. Want de provincie neemt deels de bezwaren over en verwerkt die in de tekst van de nieuwe vergunning voor Heijmans.

Kan de centrale er nu dan wel komen na al die verbeteringen en aanpassingen in de vergunning?
De actiegroep vraagt deskundigen om opnieuw kritisch te kijken of deze centrale op deze plek (Oevers D, aan de rand van de stad, met al een te hoge fijnstof-concentratie), vlak bij een andere centrale (KWS) wel kan (cumulatie-effecten).
Moet je dat wel willen?

Het advies aan Houd Meppel Schoon is om toch door te gaan naar de Raad van State.
Om dit te kunnen betalen heeft Houd Meppel Schoon deze keer een beroep moeten doen op ondersteuning door de bevolking van Meppel.
 

Op 26 augustus 2009 geeft Heijmans aan af te zien van de bouw van een asfaltcentrale in Meppel.
De opluchting bij de actiegroep is groot.
Na zes turbulente jaren is de strijd gestreden.
Géén asfaltcentrale!
Een glas 'Bruisend Meppel' op de goede afloop

(Voor een volledig overzicht van de gebeurtenissen over de plannen van Heijmans met deze asfaltcentrale in Meppel verwijzen we naar www.asfaltcentralemeppel.nl )
 Omhoog