Reacties van lezers op de vestiging van een asfaltcentrale in Meppel


< terug

16-02-2005 |  Theo v/d Berg - Meppel

Donderdagavond 24 februari a.s. komt Heijmans een voorlichting geven aan de raadsleden van de Gemeente Meppel over de asfaltfabriek die zij in Meppel wil gaan plaatsen. Zij doet dit tijdens de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken. Deze vergadering wordt gehouden in het gebouw van Reest en Wieden vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn en het standpunt van Heijmans te horen. Tevens kunt u van het inspreekrecht gebruik maken en uw mening geven. Dat moet u dan wel 48 uur van tevoren melden bij de raadsgriffier (De heer Folkeringa, telefoonnummer: 850 341) van de gemeente Meppel.

Sinds oktober 2003 is bekend dat Heijmans zich wil gaan vestigen in Meppel. In Meppel is namelijk diepvaarwater. Tevens is er een industrieterrein waar in principe categorie 5 bedrijven (waaronder Heijmans valt) zich mogen vestigen.

De actiegroep 'Houd Meppel Schoon' is van mening dat deze fabriek daar niet thuishoort. Waarom niet? Omdat deze fabriek een hoge milieu-, geluid- en gezondheidsbelasting gaat geven voor haar omgeving. Hier hebben de naastgelegen industrieŽn, die afhankelijk zijn van schone lucht, en de inwoners van Meppel, last van. Een dergelijk fabriek hoort dus niet thuis op deze locatie.
De locatie die Heijmans op het oog heeft ligt namelijk midden tussen de Koedijkslanden en de nieuw te bouwen wijk Nieuwveense Landen. Alle inwoners van deze wijken, maar met iets meer wind ook alle andere inwoners van Meppel, komen onder de giftige, kankerverwekkende dampen van deze fabriek te liggen. Dit zal zelfs een negatieve invloed op het toerisme kunnen hebben, want wie wil er nu uit in een stinkende stad?
Om de schade te beperken wil Heijmans de pijp 60 meter hoog maken. Maar daardoor zijn de stoffen die eruit komen toch niet minder schadelijk? Om maar te zwijgen over de horizonvervuiling en de toename van het intensieve zwaar vrachtverkeerÖ.

Niet alleen de milieuwacht heeft verklaard tegen de komst van deze fabriek te zijn, ook het bedrijfsleven, bij monde van het ICC, wil de asfaltfabriek niet in deze omgeving. Zelfs de politiek is er van doordrongen dat deze fabriek hier niet moet komen. In november heeft de Meppeler bevolking massaal de provincie toegesproken door ruim 3000 protestkaarten te sturen. Iedereen maakt zich zorgen! Volgens professor Reijnders (hoogleraar milieukunde aan de universiteit van Amsterdam en Maastricht) zijn die zorgen geheel terecht en is de uitstoot van deze fabriek kankerverwekkend en schadelijk voor de volksgezondheid.

Wij roepen u dus op om aanwezig te zijn en uw stem te laten horen: Houd Meppel Schoon!
Namens de actiegroep 'Houd Meppel Schoon',
Theo v/d Berg (0522-262615)

 

< vorige

overzicht

volgende >

 

 

 

[ REAGEREN ]