Reacties van lezers op de vestiging van een asfaltcentrale in Meppel


< terug

28-02-2005 |  Christine Dijkstra - Meppel

Zwarte wolken pakken zich samen boven Meppel

Iedere weldenkende Meppeler zou zich ons inziens grote zorgen moeten maken
over wat Meppel boven het hoofd hangt, namelijk de mogelijke vestiging van
de asfaltcentrale van Heijmans! En wel zorgen maken over:

1. De gezondheidsrisico's. Door de uitstoot van het zg. 'fijnstof' en andere bewezen schadelijke stoffen zal de centrale voor de gezondheid van iedereen die in een zeer ruime straal om deze geplande centrale woont een grote bedreiging zijn. We worden er weliswaar niet acuut doodziek van, maar gaandeweg zullen de gevolgen zich zeker aandienen.
2. De stank. Dat de geuroverlast (het woord 'geur' is in dit verband een eufemisme voor stank) volgens de woordvoeders van Heijmans tot een minimum zal worden beperkt zou ons allen kippenvel moeten bezorgen. Dit betekent namelijk niets minder dan dat de asfaltproductie duidelijk te ruiken is.
3. De verkeersoverlast. Elke dag zullen gemiddeld 180 zware vrachtauto's af en aan rijden (dus zeker 360 bewegingen) tussen de A-28 en Oevers-D. (Via de Koedijkslanden en / of via de Watertoren?).
Deze vrachtwagens zijn geladen met 30 ton dampende asfalt. Wát een onaanvaardbare toename aan herrie, aan asfalt- en dieseldampen, wát een belasting voor de wegen in- en rondom Meppel met alle risico's van nog meer files, wát een extra risico's voor fietsers en andere kwetsbare weggebruikers!
4. Het lawaai. Veel delen in de fabriek zijn, in verband met de herrie die bij dit productie proces hoort 'omkast'. De geluidsoverlast is dus, volgens genoemde woordvoerders van Heijmans 'aanvaardbaar'. Deze gegevens zouden ons argwanend moeten maken. Want wat is aanvaardbaar? Het is heel goed mogelijk dat veel Meppelers dag in- dag uit geplaagd zullen worden door wellicht geen donderend geraas, maar wel door een continu irriterend achtergrondgeluid. Bovendien komt er een aantal keren per jaar een zg. 'externe vergruizer' om afgedankt asfalt in hapklare brokken te breken: ook dit gaat gepaard met de nodige herrie.
5. De horizonvervuiling. Als een soort pleister op de vieze wonde wordt gesproken over een extra hoge schoorsteen van, let wel: 60 meter. In de praktijk betekent dit alleen maar verspreiding van uitstoot over een groter gebied en daarnaast een bizar hoge schoorsteen die ver boven elk ander gebouw in Meppel uittorent.
6. De werkgelegenheid. Weet iedereen, tenslotte, dat deze asfaltcentrale 
voor slechts 6 mensen een arbeidsplaats betekent?

De gemeentelijke politiek heeft min of meer slapend het paard van Troje binnengehaald!
Vanuit de Meppeler samenleving, de milieubeweging en ook, last but not least, het Meppeler bedrijfsleven zijn veel verontruste en protesterende geluiden te horen.
Een scherper en kritischer reactie van de gemeenteraad dan die welke we afgelopen donderdagavond gehoord hebben was zeker op z'n zijn plaats geweest.
Laten we als weldenkende Meppelers álles op álles zetten om te pogen het tij nog te keren!

Christine Dijkstra, Frank en Wessel Steenhuisen, Meppel.

 

< vorige

overzicht

volgende >

 

 

 

[ REAGEREN ]