Reacties van lezers op de vestiging van een asfaltcentrale in Meppel


< terug

05-07-2005 |  A. Alblas - Meppel

Aan College en Raad van Meppel.
Meppel, 29 juni 2005

Door een fout van het College en de Raad van Meppel en een hongerige burgemeester P.E.J. den Oudsten zit de bevolking van Meppel en het zakenleven nu met een groot probleem!
Men probeerde zelfs zich te verschuilen achter de Provincie, maar dat was niet juist, de fout lag bij de Gemeente Meppel.
En nog steeds heeft men het niet afgedicht, het kan elke dag weer gebeuren, nog een asfaltcentrale of puinbreker, onbegrijpelijk toch hoe onze politieke bestuurders maar aanklooien.
Men heeft ook niet gedacht aan de veranderingen i.v.m. het nieuwbouw plannen "Nieuwveense Landen", de vergunningen voor Oevers D is daarop niet aangepast!
De bewoners van Meppel hebben niet gestemd op slapende bestuurders, maar gaan ervan uit dat ze hun taak naar behoren uitvoeren!
Je krijgt als bestuurder maar één keer de kans om uw fout te herstellen, anders is het definitief en zult u in 2006 hierop afgerekend worden door uw kiezers, wij zullen ze daar zeker bij helpen!

Nu het probleem Heijmans, wat gaat onze politiek nu beslissen, hebben ze lef om een fout te corrigeren, of leggen ze het hoofd op het slachtblok!
Je zult nu moeten beslissen voor de toekomst van Meppel, en nee zeggen tegen Heijmans. Leg op die plek een grote jachthaven aan (te bereiken buiten de bruggen, dus ook zeilschepen) en je zult zien dat het andere ondernemers aantrekt, er zijn al 5 bedrijven in de boten branche en Meppel wil graag toeristen stad worden, dat zal niet gebeuren met een stankfabriek erbij.!
Als Heijmans wel komt zullen ondernemers die nu naar Oevers E zouden willen, afhaken, willen absoluut niet wonen en werken in de stank zone van Heijmans. (600 a 700 Mtr.)
Is ons al medegedeeld door belangstellende ondernemers voor Oevers E.
Maar ook de Nieuwveense Landen zal moeilijker verkocht gaan worden, welke belangstellende gezinnen kiezen voor ongezond wonen, bij zuid-westen wind ramen en deuren dicht en niet buiten zitten?

Ondergetekende heeft ruime ervaring met stank en stof en lawaai (woont al 21 jaar op industrieterreinen). Wij zijn gaarne bereid dit verder uit te leggen!
Wees verstandig zeg met ons "Houd Meppel Schoon" en denk alvast aan de strengere eisen die er aankomen uit de EU.
Deze Asfaltcentrale is in de verste verte niet te vergelijken met KWS hij word 4 keer groter in de produktie, met alle gevaren erbij. Verkeersafwikkeling van 200 a 220 stuks 30 tons vrachtwagens per dag (uitstoot fijnstof), zwaar verkeer dus, achter op Oevers D, kapotte wegen, sporen, dus extra kosten voor onze gemeenschap! En dan niet te vergeten dat de schooljeugd (Wanneperveen/Giethoorn/Zwartsluis) op dit moment gebruik maakt van de doorgaande weg over Oevers D, en dat daar ook alle vrachtverkeer van Heijmans aan en afvoer langs moet. Wij zullen bij voorbaat de Gemeente Meppel al verantwoordelijk stellen voor de onveilige situatie, want een fietspad is uit het plan geschrapt, je kunt wachten op ongelukken, wilt u hiervoor verantwoordelijk zijn.?
Ook zal Heijmans alle vrachtverkeer aan en afvoer op eigen terrein moeten ontvangen en niet bij de buren voor de in en uitritten parkeren, want daar komt geheid ruzie van (weg is te smal om te parkeren), en de buren willen absoluut geen last hebben van Heijmans vrachtverkeer. Parkeer verbod? Hoe is uw opstelling daarin?
Gronden naast Heijmans zullen niet meer verkocht gaan worden, is dit ook mee berekend in uw financieringsplaatje?
In het voor- en najaar worden er door de Yachtbouwers met winterstalling veel schepen vervoerd over de zelfde weg achter een tractor dan sta je soms 15 minuten te wachten, problemen dus voor de planning van Heijmans want aan en afvoer is dan niet mogelijk Heijmans zit aan het eind van een doodlopende Setheweg.!
Zomerdijk is uitgesloten, afspraak geen aan- en afvoer Oevers D. Heeft U ook hieraan gedacht ?
Ook de grond die Heijmans is aangeboden kan zo niet verkocht worden, afspraak is dat langs de Zomerdijk kleinschalige industrie geplaatst zou worden i.p.v. de groenstrook van 30 mtr. en daarachter zwaardere industrie, kijk de gegevens er maar op na. Heb dit in mijn persoonlijk gesprek met Burg. P.E.J. den Oudsten ook besproken, hij was niet goed op de hoogte van de afspraken met de bewoners van de Zomerdijk (Plan Haskoning).
Heeft ook te maken met het bewoonbaar houden van de woningen aan de Zomerdijk 27c en 27d.

Alphen aan de Rijn kon de verkeersafwikkeling niet aan, wij stellen dat Meppel dat ook niet kan, het staat 's morgens en 's avonds al vast bij de rotonde Watertoren, waar alle vrachtverkeer langs moet!
En deze bovengenoemde feiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente Meppel en niet onder de Provincie en hebt u voldoende reden om afwijzend te reageren!

Ook het RIVM rapport waar de Provincie mee schermt klopt van geen kant, als het over Meppel gaat, gebruik je geen gegevens uit Valthermond 929 (68 km) Eibergen 722 (93 km) en Wekerom 738 (95 km). Volgens het RIVM liggen deze het dichts bij Meppel, ik heb hierop gevraagd hoe het staat met hun aardrijkskundige kennis, daarop geen duidelijk antwoord gehad!
Ik begrijp nu ook waarom Barsbeek 818 (10 km) zit bij de hoogste fijnstof metingen van het land en is dus ongunstiger en zijn hoger dan is toegestaan! (Dit kunt U zelf ook iedere dag volgen op Google en invullen LML en dan Regio en dan klikt U aan 818 en u zult versteld staan). Ook vandaag 30 Juni 2005 boven de 40 (Toegestaan EU).
Wij hebben al meer overschrijdingen dan verwacht en zullen over een jaar gemeten ver boven het aantal dagen uitkomen wat is toegestaan (EU-norm).
De RIVM uitleg is uit hoofde van de opdrachtgever gemaakt, maar absoluut niet de werkelijkheid, wij hebben andere gegevens en bekijken ze iedere dag! We laten ons de ogen niet dichtplakken door de ambtenaren van de Provincie Drenthe.
Wij vragen ons af wat de deskundigheid is in Assen, ze mogen het mij uitleggen, waar zit de logica!
Ook wat betreft fijnstof verschuilt de Provincie Drenthe, Mevr. Tanja Klip Martin zich achter het landelijke beleid, en durft geen eigen standpunt in te nemen voor een schoner Drenthe (Vakantie Provincie) en gaat ook af op dit slechte RIVM rapport! Ze moest eens een voorbeeld nemen aan Gelderland, die is al aardig verder!
Laat de bewoners van Meppel wel naar een hoorzitting komen, maar doet er niets mee, daar komen we niet meer voor, willen wel serieus genomen worden, dat is nieuwe politiek, luisteren naar je achterban!
Je bent als Provincie Drenthe en Gemeente Meppel ieder jaar verplicht de luchtkwaliteit te meten en te rapporteren, ik heb hier nog niets van gezien! (Info internet).

Je moet als bestuurder van Meppel dit probleem absoluut niet willen!
Wij danken u alvast voor uw aandacht en zijn gaarne bereid dit toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,
A. Alblas
Zomerdijk 27c
7942 JS MEPPEL
Tel: 0522 - 260867
Fax: 0522 - 259103
Info@Alblas.com
06-54 217 777

 

< vorige

overzicht

volgende >

 

 

 

[ REAGEREN ]