Reacties van lezers op de vestiging van een asfaltcentrale in Meppel


< terug

26-07-2005 |  Gerie Nijstad - Meppel

Nu wil ik toch even reageren op deze meneer of mevrouw Van Kessel. Hij/zij begrijpt de Meppeler bevolking niet omdat Heijmans een asfaltcentrale wil bouwen op een daarvoor bestemd terrein en dat zou dan niet mogen. Hij/zij vraagt zich af of een centrale dan maar midden in een woonwijk moet.
Wel, geachte Van Kessel, dat is nu net het probleem. Het betreffende industrieterrein is weliswaar aangewezen voor zware industrie (categorie 5 bedrijven), waaronder dus ook een asfaltcentrale. Maar dit terrein ligt wel erg dicht bij de wijk Koedijkslanden. Daarbij is de nieuwe wijk Berggierslanden in aanbouw en zijn er vergevorderde plannen voor nog een nieuwe wijk, namelijk de Nieuwveense Landen.
Als u de moeite neemt om eens op een plattegrond te kijken, zult u zien dat deze wijken het industrieterrein straks helemaal omsluiten. Koedijkslanden en Berggierslanden liggen op minder dan 800 meter afstand en de Nieuwveense Landen op amper 500 meter. Je zult er maar wonen.

En dan over het 'schoon' zijn van de centrale. Tja, in vergelijking tot andere centrales is hij schoner. Dat betekent niet per definitie schoon. De uitstoot van deze centrale zorgt wel dat de concentratie van vervuilde stoffen boven Meppel groter wordt. Daarbij door die grote schoorsteen ook nog eens over een groter gebied. En u kunt weten Van Kessel, dat Meppel v.w.b. de concentratie aan vervuilde stoffen, waaronder het levensgevaarlijke fijn stof, al geruime jaren op de grens zit. De toelaatbare grens wordt nu al vaker overschreden dan volgens de voorschriften mag.
Laat het dan niet de asfaltcentrale zelf zijn die de grote boosdoener is (dan tellen we nog niet eens de enorme geluidsoverlast mee van de breek- en menginstallatie voor oud asfalt - het maximale aantal toegestane decibellen - en de onvermijdelijke geuroverlast, dit alles continue 24 uur per dag), maar zeker wel het haast onvoorstelbare aantal van kolossale vrachtwagens die af en aan rijden. Als u zich een beetje verdiept in de materie, meneer/mevrouw Van Kessel, dan zou u kunnen weten dat het hier gaat om bijna 300 vrachtwagens vice versa. Om het voor u wat inzichtelijker te maken: iedere vijf minuten dendert zo'n gevaarte op nog geen 10 meter langs de huizen aan de Randweg. En dat dag en nacht, zeven dagen per week.
Ook zou u kunnen weten dat het juist die grote vrachtwagens zijn die verantwoordelijk zijn voor het grootste aandeel van uitstoot van fijn stof. In deze categorie vallen ook de schepen die zorgen voor de bevoorrading van de asfaltcentrale.
Ook zou u kunnen weten dat de provincie al deze extra ellende niet heeft meegenomen in het ontwerpbesluit, domweg omdat het RIVM dit heeft nagelaten te doen. En ja, dan zou je kunnen zeggen dat de uitstoot van alleen de asfaltcentrale onder de normen blijft. Maar weet wel, dat zijn de normen die nu gelden sinds het begin van dit jaar. In 2010, dus over 4,5 jaar worden deze normen gehalveerd. En wat is nu 4,5 jaar. Net de tijd om je pasgeboren kind te zien uitgroeien naar een kleuter op de basisschool.

Op een ander punt heeft u wel gelijk. Meppel heeft destijds ingestemd met de ontwikkeling van dit bedrijfsterrein. Op uw vraag 'Slaapt Meppel?' kan gezegd worden dat dat ten tijde van die instemming het geval was. Alle Meppeler politieke partijen namen het zonder slag of stoot aan.
Wat wel foutief is, is uw opmerking dat het afwijzen van de investering door deze asfaltcentrale hypocriet is. Het uitsluiten van een asfaltcentrale betekent niet dat er geen andere bedrijven met minder belasting voor milieu en gezondheid meer mogelijk is.

U vraagt zich af of Meppel last heeft van het NIMBY-gevoel. Dat klinkt zoals u het stelt nogal uit de hoogte. Deze uitdrukking - u weet het immers al meneer/mevrouw Van Kessel - betekent: 'Not in my backyard'. Een uitdrukking die vooral door de politiek maar al te graag gebruikt wordt. Het was milieuminister Winsemius die in 1984 voor het eerst deze uitdrukking gebruikte. Openlijk in het parlement nog wel. In zijn eigen ogen waren nimby's kortzichtige en ego´stische mensen die altijd en overal tegen zijn. De smadelijke uitdrukking van deze milieuminister (!) betrof het verzet tegen de opslag van radioactief afval in de Drentse bodem. Hiermee wilde hij deze groep mensen maar al te graag diskwalificeren. Erger nog, in 1993 is er in het parlement zelfs een anti-nimbywet aangenomen, uitgaande van het idee dat alleen politici in staat zijn belangen tegen elkaar af te wegen en dat eenvoudige burgers dat niet kunnen. Eens te meer een teken dat er een kloof is tussen overheid en burger. Helaas geldt vandaag de dag nog steeds dat in de gedachtegang van bestuurders (landelijk en lokaal) dat 'lastige' burgers prompt nimby's zijn, mensen dus die lijden aan het not-in-my-backyard-syndroom.
Maar het zijn niet de nimby's die een gevaar zijn voor de samenleving, integendeel. Het zijn de prowdy's, oftewel: 'projects without a backyard'. Dan wordt er opeens en zonder ook maar enig overleg of inspraak radioactief afval in de grond gestopt of, zoals in dit geval, een asfaltcentrale midden in woonwijken geplaatst.
Wat u, meneer/mevrouw Van Kessel, nimby's noemt zijn in veel gevallen niaby's: 'not in anybody's backyard'. Zij zijn dus niet alleen tegen 'zomaar iets' in hun achtertuin, zij vinden het sowieso een slechte zaak. Zij pleiten dus niet voor het eigen belang, maar eerder voor het algemeen belang. Toegegeven, mensen verdiepen zich veelal pas in een probleem zodra ze er persoonlijk of van dichtbij mee te maken krijgen. Maar dat betekent niet dat ze alleen maar oog hebben voor hun eigen belangen. Uw kwalificatie dat Meppel dus last heeft van het nimby-gevoel is erg ondoordacht. Eerder een minachting van uw plaatsgenoten.

Als laatste uw opmerking dat Meppel een schadeclaim tegemoet zou kunnen zien van Heijmans indien de asfaltcentrale niet zou mogen komen. Of dat de OZB omhoog zou gaan of andere bezuinigingen zouden volgen. Dat de rekening daarmee duur betaald zou worden.
Nee beste meneer/mevrouw Van Kessel. Ook in deze hebt u het mis. Meppel heeft in 2003 een grondaanbieding gedaan aan Heijmans. Het bedrijf is daar op in gegaan. Oud-burgemeester dhr P. den Oudsten verwoordde het in maart dit jaar nog in een radio-interview: "Mocht Heijmans zich terugtrekken omdat er geen milieuvergunning komt, dan heeft dat geen enkele financiŰle consequenties voor Meppel."
Dan ligt de weg weer open voor het zoeken van andere bedrijven. Bedrijven die in ieder geval beduidend minder milieubelastend zijn, of zelfs in het geheel niet. En wellicht ook zorgen voor Úchte arbeidsplaatsen, mensen uit Meppel, dus niet die amper drie of vier die Heijmans meeneemt uit de asfaltcentrale van Amsterdam.
Beste meneer/mevrouw Van Kessel, ik hoop oprecht dat u nu de Meppeler bevolking wÚl begrijpt. In ieder geval een stukje beter. Is dat niet het geval dan moet helaas gesteld worden dat u niet past in de groep van nimby's maar wel van de prowdy's. En dat is pas verontrustend.

 

< vorige

overzicht

volgende >

 

 

 

[ REAGEREN ]