< terug

01-07-2008


 

Weer bezwaarschriften in te dienen tegen asfaltcentrale

Heijmans heeft de eerdere aanvraag van 22-11-2007 voor een milieuvergunning voor de bouw van de asfaltcentrale in Meppel aangepast. Dit naar aanleiding van een ingekomen bezwaarschrift. In de gecorrigeerde aanvraag van Heijmans is een nieuw akoestisch onderzoek ingediend.
De provincie Drenthe heeft dit geaccepteerd en een nieuw ontwerpbesluit ter inzage gelegd.

Vanaf 3 juli 2008 liggen de gecorrigeerde aanvraag van Heijmans, het nieuwe ontwerpbesluit van de provincie en de bijbehorende stukken gedurende vier weken ter inzage bij de gemeente Meppel en de provincie Drenthe.
Eerder ingediende bezwaren hoeven niet opnieuw te worden ingediend. Deze worden opgenomen in het definitieve besluit over de milieuvergunning. Wel is het mogelijk om nieuwe of aanvullende bezwaren in te dienen.

Op de servicepagina is het nieuwe besluit te downloaden. Hier is ook een model bezwaarschrift te verkrijgen.

Bezwaarschriften kunnen t/m 30 juli 2008 ingediend worden bij het college van gedeputeerde staten, postbus 122, 9400 AC Assen. 
U kunt daarbij ook verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Gedurende deze periode is het ook mogelijk om mondeling toelichting te krijgen op de stukken. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de heer S.J. Koornstra van de Afdeling Duurzame Ontwikkeling van de provincie Drenthe, telefoon 0592-365588.

Na de periode van ter inzage ligging zal de provincie de bezwaren beoordelen en een definitief besluit nemen over de aangevraagde milieuvergunning.
Bij een nieuwe vergunningverlening aan Heijmans kunnen indieners van bezwaren weer tegen het besluit in beroep gaan.

< terug