< terug

1-12-2006


 

Raad van State komt later dan gepland met een uitspraak

De Raad van State heeft de uitspraaktermijn met nog eens zes weken verlengd. Het rechtscollege heeft meer tijd nodig om tot een vonnis te komen in de behandeling van de bezwaren tegen de door de provincie Drenthe verstrekte milieuvergunning voor de asfaltcentrale van Heijmans in Meppel.
De ingediende bezwaren zijn van 'Houd Meppel Schoon!', Milieufederatie Drenthe, Sterk Meppel, Alblas en Zuivelfabriek Kievit.
In de zitting van 23 oktober stelde de Raad van State kritische vragen over de verleende milieuvergunning voor de bouw van de asfaltcentrale. Hier bleek dat de provincie andere gegevens gebruikte toen de milieuvergunning werd opgesteld dan de Raad van State aannemelijk had gevonden.
Na de zitting was de verwachting dat begin december een uitspraak zou volgen. Nu zal dit waarschijnlijk medio januari 2007 het geval zijn.
De bezwaarmakers hebben de hoop dat de verleende vergunning aan Heijmans vernietigd zal worden. Ook is het mogelijk dat de Raad van State, op grond van de aangeleverde gegevens, tot aanpassingen van de vergunning besluiten. In dat geval zal het enkele jaren duren voordat er een nieuwe vergunning kan komen omdat de hele inspraakprocedure opnieuw moet worden gedaan.

< terug