< terug

2-5-2005


 

SteM dringt aan op aanvullend onderzoek naar fijn stof in Meppel

Volgens de fractie van Sterk Meppel (SteM) is een meting naar fijn stof in Meppel een absolute noodzaak.

Fractievoorzitter Herman Jansen:
Om te kunnen beslissen welke maatregelen er nodig zijn voor behoud of voor het weer verkrijgen van schone lucht, is een eigen onderzoek noodzakelijk. Bij de beoordeling van een vestiging van de asfaltcentrale van Heijmans moeten we ons nu baseren op meetgegevens van meetpunten van het RIVM en die liggen allemaal op enige afstand van Meppel.
Als we bedenken dat Meppel op een knooppunt van rijkswegen, spoorwegen en aan een vaarweg ligt, dat de helft van het bebouwde grondoppervlak bedrijventerrein is en dat er veel categorie 5-bedrijven met fijn stof uitstoot zitten, dan is een meting in Meppel zelf absoluut noodzakelijk.

< terug