< terug

2-12-2004


 

Provincie Drenthe stuurt inzenders van protestkaarten een reactie

De provincie Drenthe heeft alle inzenders van (ondertekende) protestkaarten een brief gestuurd. In de brief wordt gewezen op het feit dat bouwmaatschappij Heijmans op 15 juni 2004 haar vergunningaanvraag voor een asfaltcentrale heeft ingetrokken. Daarmee is het ontwerpbesluit komen te vervallen, dus ook de mogelijkheid om bedenkingen in te brengen. Dit alles heeft tot gevolg dat de ingediende bedenkingen niet-ontvankelijk zijn verklaard.

Heijmans heeft op 15 juni 2004 direct een nieuwe vergunningaanvraag ingediend. Hierdoor zal de provincie een nieuw ontwerpbesluit voorbereiden.
Na vaststelling van het ontwerpbesluit is het voor iedereen weer mogelijk gemotiveerde bedenkingen in te brengen.

< terug