< terug

3-1-2005


 

Gemeente moet beter naar de burger luisteren

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Meppel verklaarde burgemeester Peter den Oudsten dat de gemeente beter naar de burger moet luisteren.

Den Oudsten:
We zijn goed op weg, maar we doen het nog niet goed genoeg. We weten in het algemeen onvoldoende wat de mening van onze burgers is over uiteenlopende thema's. Daardoor komt de gemeente vaak in een positie dat beleid moet worden verdedigd als het besluit al is gevallen. Er is helaas nog altijd een afstand tussen veel inwoners van Meppel en de politiek.
Het komende jaar speelt ook de verdere voortgang rond de asfaltcentrale van Heijmans. Het wordt de tweede asfaltcentrale op Oevers D. Er is een groot protest onder de bevolking op gang gekomen. Het is duidelijk dat de gemeentepolitiek daar op moet reageren. Maar er is hier wel sprake van een dilemma. Als blijkt dat de centrale gaat voldoen aan door de provincie te beoordelen milieuvoorwaarden, dan is het de vraag welke argumenten en mogelijkheden de gemeente nog heeft om de centrale tegen te houden terwijl het bestemmingsplan aangeeft dat het kan.
De provincie laat nu de gezondheidseffecten onderzoeken en de effecten op de naastliggende bedrijven. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten om de juridische positie nader te onderzoeken en onderzoek te doen naar de milieueffecten van de bestaande centrale in relatie tot de komst van die van Heijmans. Het zal de gemoederen ook het komende jaar nog wel bezig houden.


< terug