< terug

04-01-2007


 

Elf bezwaarschriften ingediend tegen nieuwe milieuvergunning

De provincie Drenthe heeft elf bezwaarschriften ontvangen tegen de nieuwe milieuvergunning voor de asfaltcentrale in Meppel. In de periode van 22 november t/m 19 december 2007 was het mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Een aantal bedrijven, waaronder zuivelfabriek De Kievit, hebben hiervan gebruik gemaakt. Ook Milieufederatie Drenthe, de actiegroep 'Houd Meppel Schoon!' en enkele particulieren hebben een bezwaarschrift ingediend.

VVD-gedeputeerde Tanja Klip-Martin verstrekte 20 november 2007 een nieuwe milieuvergunning aan Heijmans voor de bouw van een asfaltcentrale. Een eerder verstrekte vergunning werd eind 2006 door de Raad van State vernietigd omdat de gevolgen voor de luchtkwaliteit onvoldoende waren onderzocht. Ook bestonden onduidelijkheden over geluidnormen.

De provincie verwacht dat de nieuwe bezwaren eind januari zijn beoordeeld. "Dan kijken we of er nog aanpassingen in de vergunning nodig zijn," aldus een woordvoerder. "Daarna komt de vergunning weer zes weken ter inzage te liggen en kunnen bezwaarmakers beroep aantekenen bij de Raad van State."
'Houd Meppel Schoon!' is bang dat de provincie niets tot weinig doet met de bezwaarschriften. "Wel te begrijpen, want de provincie moet de kritiek op haar eigen werk beoordelen. En dat gebeurt maar zelden objectief, zo is wel gebleken bij de vorige keer," zegt Herman Jansen desgevraagd. "Uiteindelijk komt het toch neer op een procedure bij de Raad van State. En daar zijn de bezwaarschriften van de indieners dan ook op gericht."

< terug