< terug

4-4-2005


 

RIVM maakt correctie op milieurapport t.a.v. waarde aan fijn stof

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt met een correctie op het op 22 maart 2005 verschenen milieurapport m.b.t. de geplande asfaltcentrale in Meppel.

In het rapport is een storende fout gebleken. De piekachtergrondwaarde aan fijn stof is hoger dan in het rapport is aangegeven. Deze waarde moet 52 microgram zijn in plaats van de vermelde 42 microgram per kubieke meter.

Volgens het RIVM heeft deze hogere waarde geen consequenties voor de gezondheidsrisico's als gevolg van de uitstoot van de asfaltcentrale. De bijdrage door de asfaltcentrale is lager dan de achtergrondconcentratie. Dat geldt voor zowel de piekwaarden als voor de jaargemiddelde concentratie.

De foutief vermelde waarde heeft wel tot gevolg dat nu niet met zekerheid kan worden gesteld of de norm, waarin gesteld wordt dat de daggemiddelde fijn stof concentratie niet meer dan 35 dagen per jaar mag worden overschreden, al dan niet wordt gehaald, maar dat de bijdrage van de uitstoot uit de asfaltcentrale daarin geen doorslaggevend effect op heeft.
Het RIVM stelt dat ook dit geen consequenties heeft voor de conclusies van het eerder gepubliceerde rapport.
De correcties op het RIVM rapport zijn te lezen op de servicepagina.

< terug