< terug

05-05-2009


 

Bezwaarschrift Houd Meppel Schoon naar Raad van State

Het bezwaarschrift van Houd Meppel Schoon tegen de door de provincie verleende milieuvergunning voor de vestiging van een asfaltcentrale van Heijmans is ingediend bij de Raad van State.

De actiegroep heeft de benodigde gelden ontvangen om deze stap te maken en juridische ondersteuning te kunnen bekostigen. Een bedrag van 3000 euro is afkomstig van giften door particulieren, grotendeels inwoners van Meppel. Daarnaast is er door het bedrijfsleven 4000 euro toegezegd. In totaal is er 7400 euro nodig.

De adviseurs en deskundigen hebben nog niet alle benodigde documenten van de provincie ontvangen. Daarom is extra tijd gevraagd voor mogelijke aanvullende argumentatie na ontvangst van de provinciale gegevens. Het is gebruikelijk dat die extra tijd daarvoor door de Raad van State wordt gegeven.

< terug