< terug

06-07-2008


 

'Houd Meppel Schoon' start nieuwe protestactie

Leden van de actiegroep 'Houd Meppel Schoon' zijn vrijdag 4 juli bij elkaar gekomen om de situatie te bespreken na het opnieuw ter inzage leggen door de provincie van het ontwerpbesluit om Heijmans in Meppel een milieuvergunning te verlenen voor de bouw van een asfaltcentrale.

'Houd Meppel Schoon' is een nieuwe protestactie gestart en vraagt de Meppeler bevolking om gebruik te maken van het register waarop een reactie gezet kan worden. "We willen die reacties verzamelen en eind juli aan de provincie overhandigen."

Omdat het vakantie is zullen het aantal reacties minder zijn dan de duizenden bezwaarschriften in 2005 en 2006. Toch vindt 'Houd Meppel Schoon' het van belang om te laten zien dat de mening in Meppel niet veranderd is: "Wie bouwt er nu zo'n ding aan de rand van een dichtbebouwde stad, met een pijp van 60 meter hoog om de uitstoot verder weg te blazen, aan de rand van een nieuwbouwwijk, vlak bij het natuurgebied de Wieden en Weerribben aan. Hoe zwaar telt het welzijn van de bewoners?"

Heijmans heeft haar aanvraag voor een milieuvergunning van 22 november 2007 veranderd omdat er een fout inzat. Dat is ontdekt door een ingediend bezwaarschrift. De provincie heeft Heijmans de kans geboden haar aanvraag te veranderen.

"Hoewel we een half jaar verder zijn in de ontwikkelingen, blijkt dat de provincie ook nu geen rekening heeft gehouden met de plannen voor de ontwikkeling van de wijk Nieuwveenselanden. Hier wreekt zich dat de gemeenteraad nog steeds geen snelheid heeft gemaakt met de planvorming en besluitvorming rond deze nieuwe wijk. Jammer, want anders had ook dit punt in deze nieuwe procedure meegenomen moeten worden. Wel heeft de provincie bij deze vergunning rekening gehouden met de komst van nog een groot bedrijf voor het recyclen van bouw en sloopafval zoals asbest, autobanden en oud ijzer. Dat worden dus twee grote soortgelijke bedrijven naast elkaar," aldus 'Houd Meppel Schoon'.

De actiegroep heeft besloten haar eerdere bezwaren te handhaven en aan te vullen met enkele nieuwe punten. "Wij zijn nog steeds van mening dat een zo grote asfaltcentrale (250.000 ton productie per jaar plus 75.000 ton opslag van hulpstoffen) met een pijp van 60 meter hoog aan de rand van een stad en vlakbij een geplande nieuwbouwwijk en een internationaal erkend natuurgebied niet kan. Indien nodig zijn we bereid de procedure door te zetten tot aan de Raad van State toe."

De actiegroep is verontwaardigd over het tijdstip van het ter inzage leggen en de periode waarin men kan reageren: "Midden in de zomer, midden in de vakantietijd! Hoe serieus neemt de overheid, de provincie in dit geval, haar eigen inwoners als het gaat om serieus meedenken en inspraak? Als het gaat om welzijn en een gezond leefklimaat voor mensen?"

< terug