< terug

6-12-2006


 

Asfaltcentrale in Meppel definitief van de baan?

De reacties zijn verdeeld na de vernietiging door de Raad van State van de eerder door de provincie Drenthe verleende milieuvergunning aan Heijmans voor het oprichten van een asfaltcentrale in Meppel.
De bezwaarmakers, actiegroep 'Houd Meppel Schoon!', Milieufederatie Drenthe, Sterk Meppel, Fa. Alblas en Zuivelfabriek Kievit, zijn gelukkig met de uitspraak van het rechtscollege. De provincie Drenthe, evenals Heijmans, zijn zeer teleurgesteld.

De provincie Drenthe denkt dat de cijfers, waarop de milieuvergunning eerder was toegekend, toch niet actueel genoeg waren. De meest recente gegevens over de luchtkwaliteit (fijnstofconcentraties) zijn in het geheel niet verstrekt aan de Raad van State, terwijl in het wel aangeleverde enkele relevante zaken ontbraken. Dit laatste geldt andere bronnen van fijnstof rondom de asfaltcentrale, zoals de puinbreek- en zeefinstallaties, de vulstofsilo's, de opslagvakken en de vrachtwagens. De provincie wil binnenkort, na bestudering van het vonnis, met alle partijen bespreken wat verder te doen.
Ook Heijmans geeft te kennen met alle betrokkenen in overleg te willen treden om te kijken wat de volgende stap moet zijn. "We willen onze plannen in Meppel beslist nog niet laten varen," aldus een woordvoerder van Heijmans.

Sterk Meppel en de actiegroep 'Houd Meppel Schoon!' zijn van mening dat Heijmans nu wel moet afzien van vestiging in Meppel. Een van de belangrijkste punten waarop de milieuvergunning is vernietigd, betreft het gevaarlijke fijnstof. Meppel balanceert continue op de rand van het toelaatbare en regelmatig meer dan dat. De vestiging van een asfaltcentrale zal de situatie alleen maar verslechteren. "En die gegevens zijn in een vernieuwde aanvraag voor een milieuvergunning niet te repareren," aldus woordvoerder Herman Jansen van 'Houd Meppel Schoon!'.

Of de uitspraak van de Raad van State nu betekent dat de vestiging van de asfaltcentrale in Meppel definitief van de baan is, is niet geheel duidelijk. Zowel de provincie Drenthe als Heijmans geven aan de uitspraak van de Raad van State nader te willen bestuderen. Voorlopig is de asfaltcentrale buiten beeld. Mocht Heijmans besluiten een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning in te dienen, dan zal waarschijnlijk de hele inspraakprocedure opnieuw moeten worden doorlopen. Iets wat geruime tijd kan vergen.

< terug