< terug

7-3-2006


 

Provincie verstrekt Heijmans milieuvergunning voor bouw asfaltcentrale

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben besloten wegenbouwbedrijf Heijmans een milieuvergunning te verlenen voor de bouw van een asfaltcentrale op het industrieterrein Oevers D in Meppel.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit van de provincie, juni 2005, zijn bij de provincie bijna 4000 bezwaren ingediend. Gedeputeerde Staten vinden dat van alle ingebrachte bezwaren geen enkele kan worden gezien als reden voor het weigeren van de milieuvergunning.

De provincie heeft zich bij haar besluit gebaseerd op de rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en van onderzoeksbureau TNO. Volgens gedeputeerde Tanja Klip-Martin (VVD) kan de provincie een milieuvergunning niet weigeren. "Wij zijn uitermate zorgvuldig te werk gegaan. De bouwaanvraag van Heijmans voldoet aan de regels en het bestemmingsplan Oevers D biedt ruimte voor zo'n fabriek."

Volgens de onderzoekers van RIVM en TNO zullen er geen negatieve gevolgen ontstaan voor de omgeving van de asfaltcentrale en levert de uitstoot van schadelijke stoffen uit de 60 meter hoge schoorsteen geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. De verwachte geurhinder blijft op acceptabel niveau en de geluidsnormen worden niet overschreden.

Het besluit ligt van 16 maart tot en met 28 april 2006 op het provinciehuis te Assen en het gemeentehuis te Meppel ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen die eerder een bezwaarschrift heeft ingediend, schriftelijk beroep indienen bij de Raad van State.

De volledige publicatie van de provincie is hier te lezen (pdf-bestand).

< terug