< terug

07-04-2009


 

Houd Meppel Schoon vraagt financiŽle steun voor nieuw bezwaarschrift

Houd Meppel Schoon gaat procederen bij de Raad van State en is een folderactie begonnen om financiŽle steun te vragen bij de Meppeler bevolking. De actiegroep hoopt een bedrag van 7500 euro in te zamelen. "Dat is veel geld," aldus woordvoerder Herman Jansen, "maar dat bedrag is nodig om extra deskundigen in te schakelen om een gedegen bezwaar te kunnen maken tegen de milieuvergunning voor de asfaltcentrale. Wij vragen alle inwoners van Meppel en omgeving een bijdrage en daarmee steun voor onze strijd. Als die steun er niet komt is het voor ons niet te doen. Dan zijn wij als leden van de werkgroep hoofdelijk verantwoordelijk. Vandaar deze oproep om ons te steunen. Alle beetjes helpen. We můeten deze laatste kans benutten."

Eind 2006 maakte Houd Meppel Schoon succesvol bezwaar tegen de eerdere vergunning. De Raad van State vernietigde de door de provincie Drenthe verstrekte milieuvergunning aan Heijmans, met name op de punten van geluidsproductie en uitstoot van fijnstof.
De hoeveelheid fijnstof in de lucht boven Meppel blijft volgens de actiegroep het zwakke punt in de milieuaanvraag van Heijmans. Jansen: "Heijmans beweert nu opeens dat fijnstofmetingen wel genoeg ruimte overlaten voor een asfaltcentrale op Oevers D. En dat klopt niet. Op en rond het industrieterrein is nu al een te hoge concentratie fijnstof. Rapporten van TNO en RIVM laten dat duidelijk zien. Er is dus geen plaats voor een asfaltcentrale. Daarbij, zo'n centrale hoort domweg niet zo dicht bij woongebieden. De nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen ligt er zelfs pal naast."

Op de plek waar Heijmans de asfaltcentrale wil bouwen overhandigde Herman Jansen dinsdag het eerste exemplaar van de folder aan Hendrik Snel van de Natuurbeschermingswacht. Snel deed een oproep aan de Meppeler bevolking: "Volg de vogel, kom in actie. Iedereen in Meppel kan meedoen. Steun ons in de strijd tegen de asfaltfabriek." De Natuurbeschermingswacht ondersteunt de actie van Houd Meppel Schoon van harte. "Niet alleen mensen, ook dieren hebben groot belang bij een schone lucht."

Houd Meppel Schoon moet voor 6 mei het nieuwe bezwaarschrift indienen bij de Raad van State. Om te helpen de kosten van de in te huren deskundigen te betalen, kan men een bedrag overmaken op Rabobank rekening 14.40.59.436 t.n.v. Theo van den Berg (Houd Meppel Schoon).

< terug