< terug

07-11-2007


 

Conclusie na TNO metingen: gemiddelde luchtkwaliteit Meppel geen probleem. Wel overschrijding fijnstof op Oevers D

TNO heeft een jaar lang de concentraties fijnstof en stikstofdioxide gemeten in de lucht boven Meppel. Dit gebeurde na aandringen van de gemeenteraad nadat eerdere berekeningen door TNO (januari 2006) gebaseerd bleken op aangeleverde gegevens door gemeente en provincie i.p.v. daadwerkelijke metingen.

Van augustus 2006 t/m juli 2007 zijn de concentraties fijnstof in Meppel gemeten op drie locaties: de Beatrixschool, het havenkantoor en nabij het Rendo gebouw aan de Setheweg op industrieterrein Oevers D, het terrein dat Heijmans op het oog heeft voor een asfaltcentrale.
De concentratie van stikstofdioxide is gemeten op 9 verschillende locaties in de stad. De jaargemiddelde concentratie van stikstofdioxide overschrijdt op geen locatie de grenswaarde van 40 microgram per m≥ zoals die vanaf 2010 geldt.

Op Oevers D is een overschrijding van de grenswaarde voor de daggemiddelde concentratie fijnstof gemeten. Tijdens 327 meetdagen is er 42 keer een hogere concentratie geconstateerd. De concentratie fijnstof was meer dan 50 microgram per m≥, terwijl deze overschrijding maximaal 35 maal per jaar is toegestaan. De grenswaarde voor het daggemiddelde mag niet hoger zijn dan 40 microgram m≥. Bij de twee andere meetlocaties vindt geen overschrijding plaats.

De overschrijding aan fijnstof op Oevers D wordt mede veroorzaakt door de aanwezigheid van twee betoncentrales: Euro Beton en Beton Centrale Staphorst. Door uitstoot van fijnstof zijn zij medeverantwoordelijk voor ruim eenderde van het aantal dagoverschrijdingen.

De gemeente Meppel en de provincie Drenthe dienen maatregelen te treffen om overschrijdingen zo spoedig mogelijk te beŽindigen. Hiervoor wil de gemeente Meppel een actieplan opstellen. TNO is verzocht nader onderzoek te doen om precies vast te stellen welke bedrijven aan de verhoogde uitstoot bijdragen. Zodra deze gegevens bekend zijn zal de gemeente samen met de provincie Drenthe en de betreffende bedrijven onderzoeken welke maatregelen getroffen moeten worden.

Op de servicepagina zijn de conclusies en aanbevelingen van het TNO onderzoek 2006/2007 als pdf te lezen.

< terug