< terug

9-4-2004


 

Gemeenteraad van Meppel maakt zich zorgen over de komst van asfaltfabriek Heijmans naar industrieterrein Oevers D in Meppel

Herman Jansen van Sterk Meppel:
De asfaltfabriek heeft een slechte naam. De activiteiten van de fabriek veroorzaken veel geluidhinder en stankoverlast.
Hij vraagt om een aanvullende milieueffectrapportage.
Op dit moment zijn er al veel bezwaarschriften ingediend tegen de centrale.

Burgemeester Peter den Oudsten:
Vraagt zich af of een aanvullende rapportage meer duidelijk zal opleveren dan nu bekend is.
Oevers D is geschikt voor zware bedrijvigheid, de zogenoemde categorie 5-bedrijven. Een asfaltcentrale valt onder deze categorie. Op grond van deze gegevens heeft de provincie al een milieuvergunning afgegeven.

< terug