< terug

09-12-2007


 

Actiegroep 'Houd Meppel Schoon!' trekt opnieuw ten strijde

Nadat op 20 november jl. de provincie Drenthe aan Heijmans opnieuw een milieuvergunning heeft toegezegd voor de bouw van een asfaltcentrale in Meppel, heeft de actiegroep 'Houd Meppel Schoon!' besloten opnieuw de strijd aan te gaan.
Na bestudering van de beschikbare stukken wil de actiegroep weer een officieel bezwaarschrift bij de provincie indienen. "We zijn ons bewust van het feit dat we maar weinig tijd hebben, want op 19 december moeten alle bezwaarschriften bij de provincie binnen zijn," aldus woordvoerder Herman Jansen van 'Houd Meppel Schoon!".

De verwachting is dat het deze keer lastiger wordt. In december 2006 heeft de Raad van State een eerdere vergunning voor de bouw van de asfaltcentrale vernietigd. De conclusie was dat de gevolgen voor de luchtkwaliteit onvoldoende waren onderzocht. Ook bestonden onduidelijkheden over geluidnormen.
"Logisch dat dat nu is aangescherpt. Het wordt daardoor wel lastiger om weer een procedure te beginnen. Daar moet je dan wel redenen voor hebben," aldus Jansen.

De situatie rond fijnstof is in feite niet echt veranderd in Meppel. Wel is de wetgeving iets versoepeld. Bij een nieuwe activiteit op een industrieterrein is een eenmalige toename van minder dan 1% geen reden meer tot vernietiging van een vergunning. Maar voorwaarde daarbij is wel dat er geen cumulatie mag zijn ten gevolge van meerdere initiatieven op hetzelfde industrieterrein. Naast Heijmans is er ook een vergunning afgegeven voor een bedrijf met een puinbreker. De grasdrogerij uit Ruinerwold heeft toestemming gekregen een nieuw bedrijf te beginnen. Deze optelsom van overschrijdingen gaat volgens de actiegroep verder dan in de versoepeling van de wet is bedoeld.

Jansen: "Op verzoek van de gemeenteraad heeft TNO de situatie m.b.t. fijnstof in Meppel in 2007 gemeten. Niet een heel jaar (365 dagen), maar 327 dagen. En in die tijd is er op Oevers D een overschrijding van de grenswaarde fijnstof gemeten. En dat in een bijzonder nat jaar. Als we naar het regionale meetnet kijken zien we bijna overal een halvering van het fijnstof gehalte in 2007 vergeleken bij de jaren daarvoor. Maar niet op Oevers D in Meppel. Daar is wel een overschrijding van de grenswaarde voor de daggemiddelde concentratie fijnstof gemeten. En dat is reden voor zorg. Ook zorgelijk is dat er geen rekening is gehouden met de eventueel nieuw te bouwen woonwijk Nieuwveenselanden. En zeer kwalijke zaak. Want nu zal Meppel bij de aanleg van deze woonwijk rekening moeten houden met de aanwezigheid van een grote asfaltcentrale."

< terug