< terug

11-5-2006


 

Daadwerkelijke metingen naar luchtkwaliteit in Meppel

Het verzoek van Burgemeester en Wethouders van Meppel om een krediet beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de luchtkwaliteit in Meppel, heeft een positief advies gekregen van de raadscommissie.
Onderzoeksinstituut TNO zal gedurende een jaar de metingen gaan uitvoeren.
Er komen drie meetpunten voor fijnstof. Twee op het industrieterrein Oevers D nabij de bestaande betoncentrales en een in de wijk Haveltermade. Voor metingen naar concentraties stikstofdioxide worden een dertigtal meetpunten opgesteld verspreidt over de stad.
Op het eerdere onderzoek van TNO, in 2005, kwam veel kritiek. Het instituut kwam begin 2006 met de conclusie dat de maximaal toegestane waarden voor fijnstof en stikstofdioxide niet werden overschreden. Maar het onderzoek betrof enkel cijfermatige berekeningen, gebaseerd op aangeleverde gegevens door de gemeente Meppel en de provincie Drenthe.
De daadwerkelijke metingen die nu zullen worden gedaan duren een jaar. Naar de concentraties fijnstof vindt een continue meting plaats. Van concentraties stikstofdioxide worden maandgemiddelden genomen. Naar verwachting zal TNO in de loop van deze zomer beginnen met meten.

< terug