< terug

12-5-2006


 

PvdA Meppel heeft vermoedens dat KWS asfaltcentrale nabij Meppel milieuonvriendelijker is dan centrale van Heijmans

De Partij van de Arbeid heeft sterk de indruk dat de uitstoot van gevaarlijke stoffen als fijnstof en benzeen bij KWS hoger is dan de berekende waarden voor de asfaltcentrale van Heijmans. De asfaltcentrale van KWS staat op Staphorster grondgebied, enkele honderden meters verder dan de beoogde locatie van de Meppeler asfaltcentrale op industrieterrein Oevers D.

De PvdA is van mening dat het TNO-onderzoek naar de luchtkwaliteit boven Meppel moet worden uitgebreid naar de asfaltcentrale van KWS. "Als na metingen inderdaad blijkt dat KWS meer fijnstof produceert dan Heijmans, dan moet de gemeente direct actie ondernemen richting gemeente Staphorst, provincie Overijssel en KWS en aandringen op aanvullende milieumaatregelen," aldus PvdA-fractieleider Jan Jonker.

Waar de volgens de PvdA geuite vermoedens van lagere uitstoot door Heijmans ten opzichte van KWS op zijn gebaseerd, werd niet duidelijk gemaakt.

< terug