< terug

12-7-2005


 

Politiek Meppel houdt zich grotendeels afzijdig

Tijdens de hoorzitting op 12 juli in schouwburg Ogterop waren de plaatselijke politieke partijen, met uitzondering van Sterk Meppel, amper vertegenwoordigd. Daar waar een enkel raadslid wel aanwezig was, bleef het oorverdovend stil.
Een tendens die met betrekking tot de asfaltcentrale vanaf het begin gaande is.
"Een kwalijke zaak," volgens Henrico Ten Brink (ICC). "Bijna een minachting van de eigen bevolking, die afwezigheid van raadsleden bij de bijeenkomsten over de asfaltcentrale."

Na constatering van onrust onder de Meppeler bevolking (najaar 2003) hebben politieke partijen eerder wel hun ongerustheid uitgesproken, maar gaan er gelijktijdig van uit dat de komst van de asfaltcentrale toch niet meer is tegen te houden. Als argument geldt het feit dat de gemeenteraad al in 1997 het bestemmingsplan voor Oevers D heeft goedgekeurd en dat de provincie nu beslist over een milieuvergunning. In eerste instantie is het gebleven bij een enkele oproep aan de gemeente zich in te spannen om Heijmans tegen te houden. Later kwam het verzoek tot een aanvullend onderzoek.

Het is een feit: de eventuele komst van een asfaltcentrale is geheel in lijn met eerdere besluitvorming. En indien Heijmans aan de gestelde milieueisen voldoet, dan heeft de gemeente geen juridische mogelijkheden de asfaltcentrale tegen te houden.
Feit is ook dat juist deze afstandelijkheid de relatie tussen burger en gemeente geen goed doet. Oud-burgemeester Peter den Oudsten refereerde daarnaar tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari jl.: "We weten in het algemeen onvoldoende wat de mening van onze burgers is over uiteenlopende thema's. Daardoor komt de gemeente vaak in een positie dat beleid moet worden verdedigd als het besluit al is gevallen. Er is helaas nog altijd een afstand tussen veel inwoners van Meppel en de politiek (...)."

< terug