< terug

14-7-2005


 

Komst asfaltcentrale kan gevolgen hebben voor toekomstige woonwijk Nieuwveense Landen

De komst van een asfaltcentrale op industrieterrein Oevers D kan gevolgen  hebben voor het plan Nieuwveense Landen. Omdat er momenteel nog geen bestemmingsplan is voor deze nieuw te bouwen woonwijk, houdt de provincie bij de beoordeling van de vergunningaanvraag van Heijmans voor een asfaltcentrale ook geen rekening met wat de gemeente Meppel in het gebied Nieuwveense Landen van plan is. Dit bleek 12 juli jl. tijdens de hoorzitting, georganiseerd door de provincie in schouwburg Ogterop.
Men toetst de aanvraag voor een vergunning dus ook niet aan eventuele strijdigheid van belangen in de toekomstige nieuwbouwwijk. Sterker nog, als de asfaltcentrale er staat, dan mag er niet meer gebouwd worden naar de richting van het bedrijf als het bedrijf daar schade van kan ondervinden in zijn bedrijfsvoering.

Deze ontwikkeling was voor Sterk Meppel reden om schriftelijke vragen in te dienen bij het college. Lees hier meer.

< terug