< terug

15-6-2004


 

Heijmans trekt aanvraag voor milieuvergunning in

Wegenbouwbedrijf Heijmans heeft de aanvraag voor een milieuvergunning voor de asfaltcentrale weer ingetrokken. Heijmans is geschrokken van de commotie in Meppel tegen de komst van een asfaltcentrale. In totaal zijn er op de aanvraag 400 bezwaarschriften binnengekomen.

Omwonenden zijn bang voor negatieve milieueffecten en geluidsoverlast. De geplande asfaltcentrale is 24 uur per etmaal in bedrijf. Voor de aan- en afvoer zullen er dagelijks 100 tot 150 vrachtwagens rijden. Een asfaltcentrale veroorzaakt ook geuroverlast.
Zuivelfabriek De Kievit is ernstig verontrust over de mogelijke negatieve invloed op hun productieproces. Het bedrijf is afhankelijk van schone lucht. De vrees voor stankoverlast is groot.

Ook de gemeente Meppel zelf heeft een bezwaarschrift bij de provincie ingediend. De gemeente is van mening dat de milieueisen die de provincie Drenthe stelt, niet streng genoeg zijn.

< terug