< terug

15-11-2004


 

Provincie Drenthe: bezwaarreacties hebben geen officieel wettelijk karakter

De circa 400 binnengekomen bezwaren tegen de komst van de asfaltcentrale naar Meppel is reden geweest voor Heijmans de aanvraag voor een milieuvergunning in te trekken.
Daarop is een tweede aanvraag ingediend.
Hierin enkele opmerkelijke wijzigingen ten opzichte van de eerste aanvraag: verhoging van de schoorsteenpijp van 30 naar 60 meter, het aanbrengen van extra filters op de schoorsteen en het plaatsen van een geluidsscherm.

Provincie Drenthe:
Pas nadat een ontwerpbesluit is genomen volgt publicatie.
Na deze publicatie liggen de stukken vier weken ter inzage.
De acht recent ingediende bezwaarschriften tegen de asfaltcentrale hebben daarom geen officieel wettelijk karakter.
Indieners ontvangen hierover bericht.

< terug