< terug

16-3-2006


 

RIVM stelt meetgegevens bij: overschrijding fijnstofgehalte regio Meppel pakt hoger uit dan is toegestaan

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de meetgegevens over 2005 van het gehalte aan fijnstof in de lucht rond Meppel bijgesteld. Er is gebleken dat er in het afgelopen jaar 41 dagen een overschrijding is geweest van de toegestane norm. Volgens deze norm mogen er maximaal 35 dagen boven de hoeveelheid van 50 microgram fijnstof per m3 voorkomen. De nieuwe gegevens komen van het dichtstbijzijnde meetstation Barsbeek-De Veenen nabij Sint-Jansklooster, circa 11 kilometer van Meppel.
Volgens het RIVM is de bijstelling nodig omdat het instituut ontdekt heeft dat de gehanteerde meetmethode geen betrouwbaar beeld liet zien.
De bijgewerkte gegevens kunt u hier lezen (pdf-bestand 65 kB).

De actiegroep 'Houd Meppel Schoon!' heeft bij herhaling gezegd dat de eerdere meetresultaten niet correct zijn. Dezelfde resultaten zijn wel gebruikt in de rapportages van RIVM en TNO en waarop de provincie onlangs een milieuvergunning verstrekte voor de bouw van een asfaltcentrale op Meppeler grondgebied.
Met name het laatste TNO-rapport is in de ogen van de actiegroep onbetrouwbaar. Het rapport is gebaseerd op berekeningen en niet op metingen.
'Houd Meppel Schoon!' is inmiddels een bezwaarprocedure gestart bij de Raad van State tegen de verstrekte milieuvergunning.

< terug