< terug

16-12-2005


 

Toch nader onderzoek door provincie naar fijnstofnorm in Meppel

De actiegroep 'Houd Meppel Schoon' heeft van de provincie Drenthe nu toch de toezegging gekregen dat er nader onderzoek komt naar de fijnstofnorm in Meppel. Tijdens de inspreekavond in schouwburg Ogterop (12 juli 2005) beloofde de provincie samen met de actiegroep om de tafel te gaan zitten om de cijfers van 'Houd Meppel Schoon' naast die van de provincie te leggen. Tot op heden was de provincie deze afspraak niet nagekomen.

In het komende onderzoek wordt ondermeer gekeken naar het aantal dagen in 2005 dat de concentratie aan fijnstof boven de 50 microgram per kubieke meter is gekomen. Volgens Europese regelgeving geldt sinds 1 januari 2005 een limiet van 40 microgram. Hierbij geldt tevens dat de daggemiddelde fijnstofconcentratie niet meer dan 35 dagen per jaar mag worden overschreden.
Volgens de actiegroep is er in Meppel in de eerste tien maanden van 2005 al 34 keer een concentratie van meer dan 40 microgram en 32 keer een vervuiling boven 50 microgram per kubieke meter geweest. In totaal 66 dagen met een te hoge concentratie fijnstof boven Meppel. Deze gegevens komen o.a. van het meetstation Barsbeek in Overijssel, ongeveer 11 kilometer van Meppel.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), in opdracht van de provincie, publiceerde in maart 2005 haar onderzoeksresultaten m.b.t. de risico's voor de volksgezondheid bij eventuele vestiging van een asfaltcentrale binnen de stadsgrenzen van Meppel. De conclusie was dat er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor omwonenden en bedrijven in de directe omgeving.
Vanuit de actiegroep werd destijds ernstig bezwaar gemaakt omdat het RIVM van verouderde meetgegevens uit 2002 zou zijn uitgegaan en dat tevens geen metingen waren gedaan in en rond het Meppeler industriegebied. De door het RIVM gehanteerde meetwaarden komen uit Valthermond, nabij de Duitse grens, 68 kilometer van Meppel.

< terug