< terug

18-03-2009


 

Provincie Drenthe geeft Heijmans milieuvergunning voor asfaltcentrale

Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe geven Heijmans een milieuvergunning voor de bouw van een nieuwe asfaltcentrale op het industrieterrein Oevers D in Meppel. De ingediende bedenkingen tegen het ontwerpbesluit zijn deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Inhoudelijke details zijn niet vrijgegeven.

Het college had wij zij noemt een 'second opinion' aangevraagd om het hele dossier nog eens goed tegen het licht te houden. De conclusie daaruit was dat het besluit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen.

De provincie heeft ruim de tijd genomen. Na de ter inzage ligging van het ontwerpbesluit, van 3 t/m 30 juli 2008, is nu dan het besluit genomen.

De milieuvergunning zal weer ter inzage worden gelegd. Bezwaarmakers kunnen vervolgens beroep aantekenen bij de Raad van State.

< terug