< terug

19-03-2005


 

Sterk Meppel vraagt in brief aan Gedeputeerde Staten van Drenthe aandacht voor nieuwe Europese regelgeving

Het bestuur van Sterk Meppel (SteM) heeft in een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe aandacht gevraagd voor de nieuwe Europese regelgeving die per 1 januari 2005 in Nederland van kracht is geworden.
De strengere regels moeten worden toegepast op de vergunningaanvraag voor de nieuwe asfaltcentrale van Heijmans in Meppel.

Gerard van der Meulen (voorzitter Sterk Meppel):
Meppel ligt in het gebied waar de lucht meer fijn stof bevat dan de toegestane norm. De concentratie ligt momenteel op ongeveer 40 tot 45 microgram fijn stof per kubieke meter gemiddeld per jaar. De huidige maximale norm is 40 microgram. Dit betekent dat er op dit moment geen ruimte is voor een asfaltcentrale. En daarbij geldt ook dat in 2010 de regels nóg strenger worden.
Het gaat vooral om fijn stof, de zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Bij inademing kunnen ze terechtkomen in de diepere luchtwegen en gezondheidsschade veroorzaken.
Op dit moment overlijden er in Nederland jaarlijks 5000 mensen voortijdig door vuile lucht, in heel Europa gaat het om meer dan 100.000 mensen.

De brief van SteM aan Gedeputeerde Staten kunt u hier lezen (pdf-bestand).

< terug