< terug

19-04-2007


 

Positieve reacties op voorstel van Sterk Meppel om eisen voor vestiging van milieubelastende industrie op Oevers D aan te scherpen

Op de notitie "Kan alles op Oevers D?" van Sterk Meppel zijn positieve reacties gekomen vanuit de gemeenteraad van Meppel.
De classificatie categorie 5, welke o.a. geldt voor industrieterrein Oevers D, staat toe dat milieubelastende bedrijven als een asfaltcentrale er zich kunnen vestigen. In de notitie wordt gepleit om te komen tot een uitgiftenotitie waarin staat aangegeven welke criteria te hanteren voor het wel of niet toelaten van bedrijven. Ook een vestigingslijst waarin duidelijk staat aangegeven welke bedrijven in ieder geval niet welkom zijn.
Sterk Meppel kreeg steun van CDA, PvdA, VVD en GroenLinks om te zoeken naar mogelijkheden om milieubelastende bedrijven in Meppel te kunnen weren.

Op de servicepagina is de notitie "Kan alles op Oevers D?" als PDF te lezen.

< terug