< terug

20-2-2006


 

Hoogleraar Lucas Reijnders levert scherpe kritiek op TNO-onderzoek

Professor Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde van de Universiteit Amsterdam, trekt de betrouwbaarheid van het recente rapport van TNO over de luchtkwaliteit in Meppel ernstig in twijfel. Reijnders: "De gemeente heeft nimmer gemeten. Daarom is de vraag gerechtvaardigd of de berekeningen wel overeenkomen met de werkelijkheid. Als het de gemeente daadwerkelijk ernst is met de luchtkwaliteit dan zorgt ze voor voor een meting in Meppel."

Zowel het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als TNO hebben rapporten gepubliceerd. Daarin geven beide instituten aan dat de maximaal toegestane waarden voor fijnstof en stikstofdioxide niet worden overschreden.  TNO heeft toegegeven dat de uitkomsten schattingen zijn. Het zijn cijfermatige berekeningen, gebaseerd op aangeleverde gegevens door gemeente Meppel en provincie Drenthe.
"Een wankele basis," aldus Reijnders. "Ook is er niet rekening gehouden met de toekomstige normveranderingen. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat in de komende jaren de uitstoot van fijnstof drastisch moet worden ingeperkt."

Woordvoerder Theo van den Berg van de actiegroep "Houd Meppel Schoon!" is eveneens van mening dat er eerst moet worden gemeten en dat er daarna pas conclusies zijn te trekken. "Dit laatste wordt trouwens ook door TNO in hun rapport aanbevolen," aldus Van den Berg.

< terug