j

< terug

20-7-2005


 

Provincie zegt afspraak met actiegroep "Houd Meppel Schoon!" af

Tijdens de hoorzitting op 12 juli jl. in schouwburg Ogterop heeft de provincie een afspraak gemaakt met Theo van den Berg, woordvoerder van de de actiegroep "Houd Meppel Schoon!", om alle cijfers die ze had toe te komen lichten. Deze cijfers (o.a. over de concentratie fijn stof in de lucht boven Meppel) zijn recenter en dichterbij Meppel gemeten dan de cijfers die de provincie als richtlijn gebruikt. Volgens de actiegroep zijn ze dus veel betrouwbaarder en zou de provincie deze dan ook moeten gebruiken.
Wegens tijdgebrek heeft de provincie de afspraak afgezegd. De actiegroep is zeer teleurgesteld. Van den Berg: "Gemaakte afspraken horen toch nagekomen te worden? Helemaal bij een belangrijk onderwerp als dit." Van den Berg zal de cijfers nu opsturen, met een zorgvuldige schriftelijke toelichting.

De bezwaarschriftenactie van "Houd Meppel Schoon!" verloopt overigens goed. Bij de verschillende inleveradressen zijn in totaal al meer dan 1700 bezwaarschriften binnengekomen.

< terug