< terug

20-11-2007


 

Provincie Drenthe wil Heijmans opnieuw een milieuvergunning geven voor de bouw van een asfaltcentrale in Meppel

De provincie Drenthe heeft Heijmans opnieuw een milieuvergunning in het vooruitzicht gesteld voor de bouw van een asfaltcentrale op bedrijventerrein Oevers D in Meppel. Het nadere onderzoek dat op last van de Raad van State moest worden gedaan is afgerond. Het onderzoek heeft niet tot andere inzichten geleid, aldus de provincie. Vandaag heeft het college van gedeputeerde staten de ontwerpvergunning vastgesteld die nu de inspraakprocedure ingaat.

In december 2006 heeft de Raad van State een eerdere vergunning voor de bouw van de asfaltcentrale vernietigd. Dit was omdat de gevolgen voor de luchtkwaliteit onvoldoende waren onderzocht. Ook bestonden onduidelijkheden over geluidnormen.
Vervolgens heeft Heijmans in overleg met de provincie nader onderzoek laten doen naar de lucht-, geur-, geluid en stofaspecten. Ook heeft de gemeente Meppel door TNO onderzoek laten doen naar de fijnstofconcentraties in de omgeving.

Conclusie van de provincie: "Uit het TNO-rapport blijkt dat de gemiddelde dagwaarde van fijnstof op één plek op het industrieterrein niet voldoet aan de normen. Toch draagt Heijmans niet meer dan 1% van die grenswaarde bij aan de totale fijnstofproductie. Daarmee voldoet de vergunningaanvraag volgens de pas geactualiseerde milieuwetgeving aan de normen. Bovendien gaat de vergunningaanvraag uit van het ongecontroleerd breken van steen, terwijl Heijmans daar een gecontroleerd proces voor volgt. Dat betekent dat in de praktijk minder fijnstof zal ontstaan dan de aangevraagde waarde."
De provincie is van mening dat de aanvraag ook voldoet aan de andere wettelijke eisen. VVD-gedeputeerde Tanja Klip-Martin: "Heijmans past de best beschikbare technieken (BBT) toe om de emissie van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. Op sommige onderdelen gebruikt Heijmans nog modernere technieken dan in de BBT-normen wordt voorgeschreven."

Het provinciaal besluit en de ontwerpvergunning liggen voor iedereen ter inzage bij de provincie en bij de gemeente Meppel op werkdagen tijdens kantooruren.
Op de servicepagina kunt u de stukken ook inzien.
Bezwaren zijn in te dienen t/m 19 december 2007.

Met de bouw van de centrale mag pas worden begonnen als alle bezwaar- en beroepsprocedures zijn afgerond.

< terug