< terug

20-12-2004


 

EO radioprogramma "De ochtenden" besteedt aandacht aan de problematiek  rond asfaltcentrales en de nieuw te vestigen centrale in Meppel

Het radioprogramma "De ochtenden" van de Evangelische Omroep besteedt ruime aandacht aan de problematiek rond asfaltcentrales in Nederland. Tevens wordt de situatie in Meppel aangehaald waar Heijmans zijn negende centrale wil vestigen. Voor- en tegenstanders komen aan het woord.

Herman Jansen (fractievoorzitter Sterk Meppel):
De asfaltindustrie is de meest belastende industrie in Nederland. Dit vanwege de uitstoot van zeer gevaarlijke stoffen. Een asfaltcentrale past niet in een plaats als Meppel. Het is een kleine en compacte stad in een schone omgeving.
Meppel heeft weliswaar een industrieterrein voor categorie 5-bedrijven, maar het industrieterrein ligt straks middenin woonwijken.
In 2003 werd met enige trots bekend gemaakt dat er 2,5 hectare grond zou worden verkocht aan Heijmans voor de vestiging van een asfaltcentrale. Dit zou goed zijn voor de werkgelegenheid. Maar met 4 of 5 werknemers is dát geen argument.
In Alphen aan den Rijn is Heijmans uitgekocht. Iedereen daar is blij.
Moeten wij dan gaan feestvieren? Nee, dit betekent straks dikke ellende.

Peter Kelder (directeur Heijmans Infrastructuur):
Wij willen een vestiging in het noordoosten van Nederland. Meppel is en blijft onze keuze want het voldoet geheel aan de Heijmans-criteria:
- goede aanlevering vanwege ligging aan het water met een eigen haven.
- goed wegennet voor de afvoer van asfalt.
De centrale wordt grotendeels ommantelt. De geluidsoverdracht wordt dus zo gering mogelijk gehouden. Door de zuivering van de uitstoot wordt stofontwikkeling zoveel mogelijk beperkt.
Kortom, wij willen in Meppel een centrale neerzetten die voldoet aan de hoogste eisen. Modern, stil en schoon. Er is dus geen vuiltje aan de lucht.

Professor L. Reijnders (hoogleraar milieukunde Universiteit van Amsterdam):
Onzin wat Heijmans beweert. Er is wel degelijk 'een vuiltje aan de lucht'. Ondanks alle maatregelen als speciale filters e.d., stoot een asfaltcentrale wel degelijk gevaarlijke stoffen uit. Een vuilverbrander is zelfs per kubieke meter uitstoot vijftig keer zo schoon als een asfaltcentrale. Het publiek in Meppel is dus terecht bezorgd.
Veel heeft te maken met onderhoud aan een centrale. Heijmans heeft wat dat betreft een slechte reputatie. In Alphen aan den Rijn, de centrale die Heijmans verplicht moest sluiten, zijn jarenlang enorme problemen geweest door stank, geluidsoverlast en luchtvervuiling. In Alphen waren altijd ook meer klachten dan bij andere centrales. Daar zit de gemeente nu met een grote bodemvervuiling op het terrein van de asfaltcentrale. Dat is al een teken dat Heijmans geen goede bedrijfsvoering heeft, anders heb je immers geen bodemvervuiling.

< terug