< terug

20-12-2004


 

Hoogleraar milieukunde Reijnders: meer sterfgevallen door asfaltcentrale

Professor Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, heeft heftige kritiek op asfaltcentrales in het algemeen en op Heijmans in het bijzonder.

Reijnders:
Anders dan Heijmans ons wil doen geloven, stoot zelfs de meest moderne asfaltcentrale fijn stof uit. En dat is een heel groot probleem, want het stof dringt diep in de longen door. Hierdoor ontstaan veel longaandoeningen bij omwonenden. Denk aan bronchitis, longontsteking etc. AstmapatiŽnten of mensen met longemfyseem zijn beduidend slecht af met een asfaltcentrale in hun stad. Het sterftecijfer zal sterk toenemen.
In 2005 worden strengere Europese regels voor de uitstoot van fijn stof van kracht. Momenteel voldoet Meppel al niet aan deze regels. Het zit zelfs ver boven de norm.
Bestuurders in Meppel moeten zich nu toch echt bewust worden van de schade voor de volksgezondheid die de asfaltcentrale met zich mee zal brengen. Beduidend meer ziektegevallen en zelfs sterfgevallen. Dit niet alleen vanwege de uitstoot van fijn stof, maar ook door kankerverwekkende stoffen als pac's (roetdeeltjes) en benzeen.

< terug