< terug

21-04-2009


 

Veel steun voor actie Houd Meppel Schoon

Houd Meppel Schoon heeft besloten door te gaan naar de Raad van State. Het besluit is genomen na eerst deskundigen te hebben geraadpleegd. Opnieuw is kritisch gekeken of de geplande Heijmans asfaltcentrale wel kan, temeer omdat op de locatie Oevers D al een overschrijding is gemeten aan fijnstof.
"We gaan procederen bij de Raad van State omdat onze adviseurs menen dat er serieus reden is om door te gaan. Daarnaast krijgen we veel steun en aanmoediging vanuit de bevolking van Meppel," aldus woordvoerder Herman Jansen.

De huis aan huis folderactie waarmee Houd Meppel Schoon een oproep heeft gedaan voor financiŽle steun, heeft op dit moment bijna 4000 euro opgeleverd.
Jansen: "Het is nog niet genoeg, maar het is in 14 dagen wel heel veel. Het geeft aan dat we op steun kunnen rekenen. En daarom hebben we de stap gewaagd en onze adviseurs gevraagd hun rapporten en pleitnota's te maken. Zo kunnen we tot een goed bezwaarschrift komen."

De actiegroep maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit boven Meppel: "We blijven het vreemd vinden dat TNO teveel fijnstof heeft gemeten op de plek waar Heijmans zich wil vestigen en dat er volgens de provincie toch nog een fabriek bij kan komen die dat percentage zal verhogen. Ook het feit dat de provincie de afstand tussen de KWS asfaltcentrale op Staphorster grondgebied en de Meppeler asfaltcentrale niet juist vermeld. Ze staan 480 meter bij elkaar vandaan en niet 700 meter. Dat maakt nogal wat verschil als het gaat om het berekenen van cumulatie-effecten. Daarnaast missen we ook een plan van aanpak om beleidsmatig de komende jaren het teveel aan fijnstof op Oevers D terug te brengen beneden de vereiste norm."

< terug