< terug

21-7-2005


 

Bedenkingen Gemeente Meppel op ontwerpmilieuvergunning asfaltcentrale Heijmans

Ook het College van Burgemeester en Wethouders van Meppel heeft een bezwaarschrift opgesteld. In dit stadium van de procedure heet dat officieel een bedenking.
De bedenkingen zijn ingediend op het ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe om Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans een milieuvergunning te verlenen voor een asfaltcentrale op bedrijventerrein Oevers D.

Het gemeentebestuur is wettelijk adviseur in een procedure waarin het provinciebestuur de vergunning verleent. B&W vragen ondermeer onderzoek in de omgeving waar Heijmans zich wil vestigen naar de kwaliteit van de buitenlucht en de aanwezigheid van stoffen, zoals genoemd in het Besluit Luchtkwaliteit. De gemeente stelt dus dat de provincie zich moet baseren op meetgegevens uit Meppel en niet op die van meetstations ver weg. Daarbij dient ook de ontwikkeling van het wegverkeer nader te worden bekeken.
Wat betreft de geuruitstoot dringen B&W erop aan na te gaan wat het effect is van het samengaan van geur van bestaande bedrijven en die van de voorgenomen vestiging van Heijmans.
Ook vraagt het gemeentebestuur duidelijke regelingen in de vergunning voor storingen en incidenten en voor geluidsniveaus.

< terug