< terug

21-7-2005


 

Gemeente Meppel wil TNO onderzoek bij beoordeling milieuvergunning betrekken

In opdracht van de gemeente gaat adviesbureau TNO onderzoek doen naar geur- en geluidsoverlast in Meppel. Volgens de gemeente zijn bij de berekening door het RIVM van de verwachte geuroverlast de gegevens van de asfaltcentrale van Heijmans in Alphen aan den Rijn gebruikt. De gemeente Meppel wil juist de lokale gegevens in kaart brengen. Dat betekent dat ook nabijgelegen bedrijven bij de berekeningen worden betrokken.
De geluidbelasting van de gezamenlijke bedrijven op industrieterrein Oevers, inclusief de toekomstige asfaltcentrale, betekent zes tot acht procent teveel geluidsoverlast. TNO moet ook onderzoek doen naar de plaatselijke bronnen van milieuhinder, zoals het wegverkeer, railverkeer, industrie en scheepvaart, maar ook de huishoudens.
De gemeente wil dat de provincie Drenthe ook de gegevens uit het TNO onderzoek gebruikt bij de beoordeling of Heijmans een milieuvergunning moet krijgen voor de bouw van een asfaltcentrale in Meppel. Daarnaast dienen ook de strengere Europese richtlijnen voor het milieu die vanaf 2010 gelden, nu al worden toegepast.

< terug