< terug

22-3-2006


 

'Houd Meppel Schoon!' maakt de stap naar de Raad van State

De actiegroep 'Houd Meppel Schoon!' is teleurgesteld in de provincie Drenthe. Dit naar aanleiding van de afwijzing van vele bezwaarpunten. In juli 2005 werden ruim 4000 bezwaarschriften aan de provincie overhandigd.
De provincie Drenthe heeft besloten geen brieven met de redenen van de afwijzing te sturen aan mensen die bezwaar hebben gemaakt volgens het voorbeeldbezwaarschrift van de actiegroep'. Alleen de indieners van een zelf opgesteld bezwaarschrift hebben een exemplaar van de milieuvergunning met motieven toegestuurd gekregen.

Leden van 'Houd Meppel Schoon!' gaan nu op individuele basis een beroepschrift instellen bij de Raad van State tegen het besluit van de provincie een milieuvergunning te verlenen voor de bouw van een asfaltcentrale. In de loop van april wil de actiegroep ook een voorbeeldberoepschrift presenteren voor wie zelf een beroep wil instellen bij de Raad van State.

In de afwijzing door de provincie zijn verschillende punten discutabel. De provincie geeft toe dat de asfaltcentrale mogelijk ongunstig is voor de geplande nieuwe woonwijk Nieuwveense Landen. Omdat er nog geen bestemmingsplan ligt voor deze woonwijk, is de provincie van mening dat er geen wettelijke basis is om hier al rekening mee te houden.
Ook de uitstoot van mogelijk schadelijke stoffen wordt niet ontkend, maar een schoorsteen van 60 meter is voldoende om ervoor te zorgen dat de concentraties gering zijn. Hiermee baseert de provincie zich op de rapporten van RIVM en TNO.
'Houd Meppel Schoon!' legt zich niet neer bij de uitspraak van de provincie: "Het is onverantwoord dat deze asfaltcentrale in Meppel kan komen midden tussen woonwijken."

< terug