< terug

22-11-2007


 

Opnieuw bezwaarschriften in te dienen tegen asfaltcentrale

Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe zijn van plan opnieuw een vergunning te verlenen voor de bouw van een asfaltcentrale in Meppel. Hiervoor zijn de aanvraag van Heijmans, het ontwerpbesluit van de provincie en de bijbehorende stukken voor iedereen in te zien.

Van 22 november t/m 19 december 2007 liggen de stukken ter inzage bij de gemeente Meppel en de provincie Drenthe. In deze periode kan iedereen schriftelijk bezwaar indienen.
Op de servicepagina zijn zowel het besluit als de ontwerpbeschikking te downloaden. Hier is ook een model bezwaarschrift te verkrijgen.

Bezwaarschriften moeten gestuurd naar het college van gedeputeerde staten, postbus 122, 9400 AC Assen. 
U kunt hierbij een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tot en met 19 december 2007 is het ook mogelijk om mondeling toelichting te krijgen op de stukken. Eveneens kunt u tot deze datum mondelinge bedenkingen tegen het besluit indienen.
Voor zowel een toelichting als het indienen van mondelinge bedenkingen kunt u telefonisch contact opnemen met de heer S.J. Koornstra, 0592-365588 of met de heer F.M. Eilander, 0592-365845 van de Afdeling Milieu, Water en Bodem van de provincie Drenthe.

Na de periode van ter inzage ligging zal de provincie de bezwaren beoordelen en een definitief besluit nemen over de aangevraagde milieuvergunning.

Bij een nieuwe vergunningverlening aan Heijmans kunnen degenen die bezwaren hebben ingediend weer tegen het besluit beroep instellen.

< terug