< terug

23-3-2006


 

Gemeente wil TNO luchtkwaliteit in Meppel nu echt laten meten

De gemeente Meppel wil onderzoeksbureau TNO opdracht geven om daadwerkelijk metingen te verrichten naar de concentraties aan fijnstof en kooldioxide in de lucht boven Meppel.

In een eerder gepresenteerd rapport van TNO, eind januari, was de conclusie dat de luchtvervuiling in Meppel niet boven de maximale grenswaarden uitkomt. De kritiek die volgde op deze conclusie ging om het feit dat TNO geen metingen had verricht, maar slechts berekeningen gebaseerd op aangeleverde gegevens door gemeente en provincie.

In het nieuwe onderzoek zal nu daadwerkelijk worden gemeten. Hier was door de actiegroep 'Houd Meppel Schoon!' en haar adviseurs al op aangedrongen. Op verschillende locaties op en rond industrieterrein Oevers D, o.a. op het terrein van de bestaande betoncentrale, zal meetapparatuur worden geplaatst. Wanneer TNO kan gaan meten is nog niet geheel duidelijk. De wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd en de bijbehorende kosten dienen eerst in de raadscommissie besproken te worden.

De actiegroep 'Houd Meppel Schoon!' is blij met het voorgenomen besluit. "Hier hebben wij meerdere malen op aangedrongen," aldus woordvoerder Theo van den Berg. Verder vindt hij dat de provincie Drenthe te voorbarig is geweest om Heijmans een milieuvergunning voor de asfaltcentrale te geven. "We gaan dit besluit dan ook aanvechten bij de Raad van State."

< terug