< terug

23-4-2004


 

Burgemeester Meppel verwijt Sterk Meppel stemmingmakerij

Burgemeester Peter den Oudsten:
Verwijt Sterk Meppel 'politiek onzuiver handelen' en stemmingmakerij.
De komst van Heijmans is geheel in lijn met eerdere besluitvorming.
Het college is niet buiten zijn boekje gegaan met de grondaanbieding.
Indien Heijmans aan de hoogste milieueisen voldoet, dan heeft de gemeente geen juridische mogelijkheden de asfaltcentrale tegen te houden.

Klaas Neutel (CDA):
Verwijt Jansen angst te zaaien onder de bevolking.
Wellicht is de asfaltcentrale van KWS milieuonvriendelijker dan de centrale dat er komt.

Overige raadsfracties:
Komst van een asfaltcentrale is waarschijnlijk niet tegen te houden.

Schurink (PvdA):
Blij met een asfaltcentrale.
Weliswaar slechts vijf arbeidsplaatsen, maar je moet vandaag de dag blij zijn met iedere arbeidsplaats.

De gemeenteraad van Meppel heeft op 6 februari 1997 het bestemmingsplan voor industrieterrein Oevers D unaniem goedgekeurd. In het bestemmingsplan is aangegeven dat zware industrie is toegestaan. Het betreft de zogenoemde categorie 5-bedrijven, waaronder ook een asfaltcentrale valt. Ook is er destijds een Milieu Rapportage (MER) uitgevoerd.

Voor de ontwikkeling van het industrieterrein ontving de gemeente ruim vier miljoen euro subsidie. Europees geld en Investerings Premie Regeling (IPR). Het bedrag werd destijds verstrekt onder voorwaarde dat zware industrie aan het Meppelerdiep moet worden gestimuleerd.

De provincie zal de aanvraag voor een milieuvergunning beoordelen. Wanneer deze wordt toegekend, moet de gemeente zelf nog een bouwvergunning afgeven. 

< terug