< terug

23-5-2006


 

Raad van State start onderzoek naar komst van Heijmans

Bij de behandeling van het schorsingsverzoek, dinsdag 23 mei 2006, dat de bewoners van de Zomerdijk, mede namens "Houd Meppel Schoon!" bij de Raad van State hadden ingediend is gebleken dat Heijmans niet op korte termijn wil gaan bouwen aan een asfaltcentrale in Meppel.
De Raad van State start nu een onderzoek naar de verschillende aspecten zoals benoemd in diverse bezwaren die zijn ingediend. De voorzitter van de bestuurskamer zag geen spoedeisend belang omdat Heijmans niet voor 1 november 2006 wil gaan bouwen. Op verzoek van de voorzitter van de bestuurskamer hebben daarom de eisers (de heren Alblas en Van den Berg namens "Houd Meppel Schoon!") hun verzoek tot schorsing ingetrokken.
Voor de eventuele bouw van de asfaltcentrale zal in een bodemprocedure gekeken worden naar de bezwaren die door diverse instanties zijn ingediend.
Het nu op te starten onderzoek door deskundigen van de Raad van State zal als advies gebruikt worden bij de behandeling van de bezwaren.
Van den Berg: "Met deze gang van zaken hebben we in elk geval bereikt dat Heijmans voorlopig niet gaat bouwen en we wachten het onderzoek van de Raad van State af. Gezien de vele ons inziens gegronde bezwaren is het nog steeds onzeker of de asfaltcentrale er kan komen."

< terug