< terug

23-10-2006


 

Redelijk optimisme bij tegenstanders asfaltcentrale

Na de zitting bij de Raad van State in Den Haag, waarin de bezwaren werden behandeld tegen de milieuvergunning voor de asfaltcentrale van Heijmans in Meppel, zijn de bezwaarmakers redelijk optimistisch.
In een drie uur durende zitting stelden leden van de Raad van State kritische vragen over de door de provincie Drenthe afgegeven milieuvergunning voor de bouw van de asfaltcentrale.
Tijdens de zitting bleek dat de provincie andere gegevens gebruikte toen de milieuvergunning werd opgesteld dan de Raad van State aannemelijk had gevonden. Zo zijn o.a. geen meetresultaten gebruikt van het dichtstbijzijnde meetstation in Barsbeek, op 11 kilometer van Meppel, maar van meetstations in Valthermond, Wekerom en Eibergen. Het station in Valthermond ligt nog altijd op 68 kilometer van Meppel. Ook heeft de provincie fijnstofcijfers gehanteerd uit 2004. Gegevens uit 2005 zijn niet aan de Raad van State verstrekt. Uit de gegevens van 2005 van het meetstation in Barsbeek blijkt dat er dat jaar 41 dagen zijn geweest met overschrijdingen van de gehanteerde fijnstofnorm van maximaal 50 microgram per kubieke meter. Per jaar mogen er maximaal 35 dagen voorkomen waarbij de norm mag worden overschreden.
Naar verwachting zal de Raad van State begin december 2006 uitspraak doen en vonnis vellen.

< terug