< terug

24-02-2004


 

Heijmans krijgt van provincie Drenthe milieuvergunning voor vestigen van een asfaltcentrale in Meppel

Wegenbouwmaatschappij Heijmans mag van de provincie Drenthe een asfaltmengcentrale vestigen op het industrieterrein Oevers D in Meppel. De provincie heeft het bedrijf hiervoor de benodigde milieuvergunning verleend.
Volgens het bestemmingsplan van de gemeente is de vestiging van de asfaltcentrale toegestaan.
Uit de vergunningaanvraag blijkt dat Heijmans een aantal maatregelen gaat treffen om de milieubelasting, met name met betrekking tot geur en geluid, zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Gedeelten van de geurproducerende bedrijfsonderdelen worden omkast en er worden geluidsschermen geplaatst.
Het ontwerpbesluit ligt tot halverwege april 2004 ter inzage.

< terug